Process Mining Essentials

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/ESS

Poziom zaawansowania:
data-science

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

4 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Kamil Żbikowski

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

12 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Kamil Żbikowski

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Process Mining Essentials

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Wszystkich pracowników organizacji, które stosują lub planują stosować Process Mining
 • Pracowników, którzy zajmują się analizą i optymalizacją procesów biznesowych
 • Analityków danych, data scientist'ów chcących rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze analizy procesów opartej o dane
 • Kierowników oraz pracowników odpowiedzialnych za procesy operacyjne
 • Kadry zarządzającej, chcącej poznać możliwości Process Mining w kontekście mierzenia i optymalizacji ich procesów

Wymagania

 • Brak wymagań wstępnych

Zalety

 • Duża liczba praktycznych ćwiczeń, pozwalających na zrozumienie różnych zadań w ramach analizy procesów opartej na danych
 • Praca na realnym business case w ramach całych warsztatów
 • Praktyczna wiedza pozwalająca na natychmiastowe wykorzystanie w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków
 • W ramach zajęć wykorzystywane jest oprogramowanie Processifier

Cele szkolenia

 • Opanowanie podstawowych metod analiz Process Mining takich jak Process Discovery, analiza wariantów czy conformance checking
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji najczęstszych niedoskonałości procesowych z wykorzystaniem narzędzi Process Mining
 • Przejście przez pełny cykl analityczny od załadowania danych do wyciągnięcia wniosków pozwalających na optymalizację procesu

Program

Wprowadzenie

 • Opis celów szkolenia. Omówienie Process Mining na tle Data Science, Uczenia Maszynowego oraz Sztucznej Inteligencji.
 • Wprowadzenie podstawowych pojęć.
 • Rola Process Mining w obszarze cyfrowej transformacji.
 • Process Mining a Robotic Process Automation
 • Przygotowanie danych oraz systemów gotowych do anliz Process Mining.

Zastosowania Process Mining

 • Case studies Process Mining w różnych branżach
 • Jakie korzyści płyną z wdrożenia Process Mining?
 • Wdrożenia Process Mining w organizacji - przegląd najlepszych praktyk

Odkrywanie procesów (process dicovery)

 • Generowanie i interpretacja graficznej reprezentacji mapy procesu
 • Praca z atrybutami, filtrami
 • Analiza wariantów

Analiza wydajności (performance mining)

 • Definicje i przykłady różnych rodzajów zapętleń
 • Interpretacja i przykłady mierzenia czasu w procesach biznesowych
 • Mierzenie jakości procesu (error rate, on – time delivery)

Analiza zgodności (conformance checking)

 • Badanie zgodności. Różne typy: strukturalne, SLA, ujęcie zasobowe

Social Network Mining - analiza procesów z perspektywy zasobów

Interpretacja i podsumowywanie wyników analiz

Zadanie końcowe

 • Analiza end-to-end pozwalająca powtórzyć zdobyte informacje i wypracować rekomendacje dla badanego procesu w narzędziu Processifier Process Mining

Podobne szkolenia