Trwają zapisy do grupy

Oracle – Strojenie wydajności poleceń SQL i programów PL/SQL

Podczas szkolenia "Oracle – Strojenie wydajności poleceń SQL i programów PL/SQL" uczestnicy nauczą się jak zdiagnozować i zapobiegać problemom związanym z wydajnością procesów bazodanowych zaimplementowanych w SQL i PL/SQL.

3900 PLN+23% VAT (4797 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:ORA/SQLTUN

sql

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

18 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Zbigniew Rastabiga

Cena:

3900 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

17 marca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3900 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Oracle – Strojenie wydajności poleceń SQL i programów PL/SQL

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z procesem diagnozowania i usuwania problemów wydajnościowych procesów bazodanowych zaimplementowanych w SQL i PL/SQL
 • Zrozumienie procesów zachodzących wewnątrz bazy danych mających wpływ na wydajność
 • Implementowanie efektywnego kodu

Dla kogo?

 • Doświadczonych programistów i administratorów bazy danych, którzy spotykają się na co dzień z problemami wydajnościowymi zarówno w określonych poleceniach SQL jak i całych procesach zaimplementowanych po stronie bazy danych Oracle

Zalety

 • Szkolenie w przejrzysty i szeroki sposób prezentuje zagadnienia pozwalające na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów zachodzących podczas wykonywania poleceń SQL i programów PL/SQL, na monitorowanie i diagnozowanie problemów wydajnościowych oraz implementowanie rozwiązań
 • Umożliwia efektywne zarządzanie procesem optymalizacji poleceń SQL i programów PL/SQL
 • Podejście praktyczne do procesu tuningu

Wymagania

 • Swobodne posługiwanie się językiem SQL i PL/SQL
 • Kilkuletnie doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle lub innym silnikiem relacyjnej bazy danych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Metodologia strojenia aplikacji

 • Odnalezienie problemu
 • Diagnozowanie przyczyny
 • Aplikowanie rozwiązania

Architektura bazy danych i instancji

 • Podstawowe informacje o plikach i procesach serwera
 • Struktury pamięci (SGA, PGA)
 • Proces parsowania i współdzielenia kursorów

Analiza planu wykonania polecenia

 • Sposoby pozyskiwania hipotetycznego i rzeczywistego planu zapytania (EXPLAIN PLAN, DBMS_XPLAN, SQLPlus Autotrace)
 • Oznaczanie kolejności kroków algorytmu
 • Interpretacja zawartości drzewa planu
 • Plany adaptywne

Proces optymalizacji kosztowej i sterowanie praca optymalizatora kosztowego

 • Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
 • Parametry sesji i instancji
 • Podpowiedzi (hinty)
 • Wzorce planów zapytań (outlines)
 • Baza planów - SQL Plan Baselines
 • Łatki - SQL Patches
 • SQL Prifiles

Statystyki i histogramy

 • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
 • Sposoby zbierania statystyk i histogramów
 • Strategie zliczania i estymacji statystyk, próbkowanie ad hoc
 • Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
 • Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
 • Statystyki systemowe i słownikowe
 • Statystyki adaptywne
 • Autotuning i SQLDirectives

Logiczna i fizyczna struktura bazy

 • Przestrzenie tabel
 • Segmenty
 • Rozszerzenia
 • Bloki

Optymalizacja pełnego odczytu poprzez prawidłową gospodarkę miejscem

 • Kiedy stosować pełny odczyt
 • Alokacja przestrzeni w bloku i segmencie, wskaźnik wysokiej wody, PCTFREE
 • Wpływ operacji DML oraz sposobu alokacji przestrzeni na wydajność odczytów
 • Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
 • Reorganizacja fizyczna danych, obcinanie, defragmentacja, przebudowa

Optymalizacja pełnego odczytu poprzez fizyczne wydzielenie „gorących danych”

 • Tablice tymczasowe
 • Partycjonowanie
 • Widoki zmaterializowane

Optymalizacja pełnego odczytu poprzez kompresję danych

 • Kompresja OLTP
 • Kompresja OLAP

Optymalizacja odczytu poprzez indeks

 • Pojęcie ROWID
 • Budowa indeksów BTREE
 • Porównanie efektywności dostępu do danych poprzez indeksy BTREE i FULL SCAN
 • Wpływ indeksów na operacje DML
 • Strategie zakładania i usuwanie indeksów
 • Indeks „dobry” i „zły”, wpływ entropii fizycznego rozmieszczenia danych na koszty użycia indeksu
 • Właściwości i statystyki indeksów
 • Rodzaje odczytów: UNIQUE, RANGE, SKIP, FULL, FAST FULL, MIN/MAX
 • Rodzaje indeksów: unikalne, funkcyjne, wielokolumnowe, z odwróconym kluczem, lokalne/globalne, wirtualne, niewidzialne
 • Wartości NULL w indeksach
 • Tablice zorganizowane indeksowo (IOT)
 • Indeksy bitmapowe i złączeniowe

Optymalizacja procesu sortowania

 • Sortowanie pamięciowe
 • Sortowania indeksowe
 • Sortowania lingwistyczne

Optymalizacja złączeń i podzapytań

 • Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
 • Złączenia w systemach OLTP i OLAP
 • Złączenia gwiazdowe
 • Kolejność łączeń
 • Złączenia zewnętrzne

Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu

 • v$sql…., dba_hist…
 • Śledzenie sesji bazodanowej/procesu
 • Śledzenie sesji aplikacyjnej/użytkownika w modelu dzierżawy połączenia do bazy danych
 • Narzędzie TkProf, TrcSess
 • Raporty ASH i AWR

Wydajność kodu PL/SQL

 • Używanie wartości literalnych w poleceniach SQL
 • Prawidłowy sposób komunikacji SQL <=> PL/SQL
 • Funkcje własne w SQL
 • Przekazywanie parametrów przez kopię/wskaźnik
 • Wtapianie krótkich procedur na etapie kompilacji
 • Zarządzanie kompilatorem

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Rastabiga