Trwają zapisy do grupy

Oracle - Raportowanie i analiza danych – poziom zaawansowany

Podczas szkolenia "Oracle - Raportowanie i analiza danych – poziom zaawansowany" uczestnicy rozwiną swoje umiejętności analityczne, stosując zaawansowane funkcje Oracle SQL.

2400 PLN+23% VAT (2952 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:ORA/AN2

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

28 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Zbigniew Rastabiga

Cena:

2400 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

24 lutego
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2400 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

23 czerwca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2400 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Oracle - Raportowanie i analiza danych – poziom zaawansowany

Cele szkolenia

 • Nauka zaawansowanych technik pobierania informacji z wielu tabel
 • Poznanie zaawansowanych agregacji i tabel przestawnych
 • Praca z XML i JSON, zapoznanie się z funkcjami analitycznymi
 • Nauka wyjątków podczas raportowania oraz operacji na pierwszym/ ostatnim wierszu
 • Poznanie realiów pracy w środowisku transakcyjnym

Dla kogo?

 • Doświadczonych analityków danych potrzebujących zgłębić zaawansowane techniki analizy i syntezy danych w języku SQL

Zalety

 • Rozwinięcie umiejętności analitycznych przy użyciu zaawansowanych funkcji Oracle SQL
 • Nabycie swobody w analizowaniu i syntezowaniu informacji poprzez intensywne warsztaty
 • Zapoznanie się z gotowymi typowymi schematami postępowania z informacją składowaną bazach relacyjnych

Wymagania

 • Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych
 • Swobodne posługiwanie się instrukcją SELECT w zakresie projekcji, selekcji, agregacji, prostych złączeń i podzapytań

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Zaawansowane pobieranie danych z wielu tabel

 • Złączenia krzyżowe, wewnętrzne, zewnętrzne i boczne (cross, inner, outer, lateral)

Podzapytania

 • Podzapytania skorelowane
 • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
 • Inne rodzaje podzapytań (FROM, WITH, skalarne)

Zapytania hierarchiczne

 • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY, PRIOR i START WITH)
 • Funkcja I operatory charakterystyczne dla hierarchii (LEVEL, SYS_CONNECT_BY_PATH, CONNECT_BY_ISLEAF, CONNECT_BY_ISCYCLE, CONNECT_BY_ROOT)
 • Sortowanie na poziomie węzła drzewa (ORDER BY SIBLINGS)

Zaawansowane grupowanie

 • Operacje na ciągach danych (WITHIN GROUP)
 • Rankingi hipotetyczne
 • Operacje na pierwszym/ostatnim wierszy ciągu (KEEP)
 • Agregacje zbiorcze (ROLLUP, CUBE, GROUPING SET)
 • Tabele przestawne (PIVOT, UNPIVOT)

Funkcje analityczne

 • Generowanie podsumowań częściowych (PARTIRION BY)
 • Funkcje rankingowe (RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER, PERCENT_RANK, CUME_DIST, NTILE)
 • Funkcje pozycji (LEAD, LAG, FIRST_VALUE, NTH_VALUE)
 • Dynamiczne okna (ROWS/RANGE BETWEEN)

Pozostałe zaawansowane zagadnienia

 • Wyrażenia regularne w SQL
 • Praca z XML i JSON
 • Obsługa błędów podczas konwersji typów

Manipulowanie danymi (DML) i współbieżna praca użytkowników

 • Wstawianie, modyfikowanie, usuwanie danych (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Obcinanie tabel (TRUNCATE)
 • Masowe operacje DML (CREATE TABLE AS, INSERT ALL, INSERT FIRST, MERGE)
 • Transakcje i blokady
 • Spójność danych w czasie, tryby transakcyjne
 • SQL Flashback w zapytaniach

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Rastabiga