Nowoczesne programowanie w języku Scala

3550 PLN+23% VAT (4366 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:SCALA/J

Poziom zaawansowania:
scala

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

27 maj
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

3550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

7 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

3550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Nowoczesne programowanie w języku Scala

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści zainteresowani budową aplikacji z wykorzystaniem języka i ekosystemu Scala lub tematyką programowania funkcyjnego

Wymagania

 • Znajomość programowania obiektowego
 • Doświadczenie w programowaniu w języku Java lub innym podobnym

Zalety

 • Przekrojowe omawianie zagadnień oraz przykłady oparte o życiowe problemy
 • Forma warsztatowa, wiele zadań z przygotowanymi testami, które pozwalają na szybką weryfikację poprawności rozwiązania
 • Praktyczna wiedza uwzględniająca zmiany wprowadzone w najnowszych wydaniach Scali
 • Poznanie popularnych bibliotek i narzędzi pozwalających tworzyć pełnoprawne aplikacje od zera w języku Scala

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości języka Scala, dobrych praktyk programowania oraz polecanych narzędzi i bibliotek, z uwzględnieniem nowości wprowadzonych do Scali 3
 • Nabycie umiejętności tworzenia prostych mikroserwisów w języku Scala

Program

Konfiguracja środowiska i pierwszy program

 • Interpreter (REPL)
 • IDE
 • Omówienie podstaw związanych ze stylem kodu w Scali
 • Pierwszy program
 • Tworzenie i zarządzanie projektem programistycznym przy pomocy Simple Build Tool (SBT)

Podstawy programowania obiektowego w Scali

 • Typy standardowe
 • Klasy i cechy (traits)
 • Obiekty
 • Typy opcjonalne
 • Dziedziczenie
 • Pola mutowalne i niemutowalne
 • Kontrola widoczności
 • Case class i obiekty towarzyszące
 • Enumeracje a algebraiczne typy danych
 • Typy generyczne i klasy wariancji
 • Inferencja typów
 • Union / Intersection Types
 • Opaque Types
 • Własne operatory

Kolekcje dostępne w Scali oraz podstawy programowania funkcyjnego

 • Tablice
 • Kolekcje w bibliotece standardowej - listy, zbiory i mapy
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Rozwijanie funkcji (currying)
 • Kolekcje mutowalne i niemutowalne
 • Zakresy (Range)
 • Popularne operacje na kolekcjach (tail, head, zip itp)

Obsługa wyjątków

 • W stylu obiektowym (try/catch)
 • W stylu funkcyjnym (Try/Success/Failure)

Zagadnienia programowania funkcyjnego

 • Instrukcja for - for loop/for comprehension
 • Funkcyjne struktury danych
 • Monoid / Monada
 • Dopasowanie wzorców - Pattern matching
 • Dopasowanie warunkowe - Pattern Guards
 • Dopasowanie po typie i sealed classes
 • Ekstraktory
 • Leniwość (lazy val)

Klasy, metody i parametry domniemane (Implicits)

Współbieżność / asynchroniczność

 • Wywołania asynchroniczne (futures and promises)
 • Kontekst uruchomienia (execution context)
 • Strumienie

Metaprogramowanie

 • Modyfikator inline
 • Przegląd możliwości tworzenia makr
 • Adnotacje
 • Refleksja

Wytwarzanie aplikacji

 • Dołączanie bibliotek do projektu programistycznego
 • Integracja z kodem Javy
 • Cats - rozszerzenia do programowania funkcyjnego
 • ZIO - wsparcie programowania asynchronicznego i współbieżnego typu I/O
 • Doobie - funkcyjna nakładka na JDBC
 • Integracja biblioteki Jackson w Scali vs biblioteka Circe
 • Http4s - budowanie mikroserwisów RESTowych w Scali

Testowanie aplikacji

 • ScalaTest, ScalaCheck
 • Mockowanie
 • ScalaTest DSL
 • ScalaTest matchers

Podobne szkolenia