Szkolenie dostępne na zamówienie

Modelowanie aplikacji z użyciem notacji UML dla wytwórców aplikacji wbudowanych

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:EMBEDDED/UML

qualityrequirementsuml

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Modelowanie aplikacji z użyciem notacji UML dla wytwórców aplikacji wbudowanych

Cele szkolenia

 • Dokumentowanie i analiza oprogramowania wbudowanego z użyciem notacji UML
 • Użycie perspektyw oraz diagramów, które przynoszą bezpośrednią korzyść dla analityków i programistów zajmujących się tym sektorem wytwarzania oprogramowania
 • Pragmatyczne użycie notacji UML z pogłębioną analizą w tych sektorach które są domeną aplikacji wbudowanych (szczególnie maszyna stanów, diagram zależności czasowych, diagram sekwencji)

Dla kogo?

 • Analitycy oraz analitycy systemowi odpowiedzialni za jakość zebranych wymagań oraz specyfikację rozwiązania dla zespołu wytwórczego (wewnętrznego lub zewnętrznego), działający w obszarze systemów wbudowanych

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do UML 2

Modelowanie procesów

Model i analiza wymagań

Modelowanie domeny

Analiza domeny

Architektura rozwiązania

Modelowanie systemów czasu rzeczywistego

Weryfikacja poprawności modelu

Metamodel i zagadnienia zaawansowane

Przegląd narzędzi umożliwiających modelowanie