Szkolenie dostępne na zamówienie

Laravel framework

Jeden z najbardziej popularnych frameworków PHP, umożliwiający tworzenie stron i aplikacji internetowych

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PHP/LARAVEL

mvcweb

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Laravel framework

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem Laravel
 • Poznanie wzorca MVC oraz najważniejszych komponentów Laravel
 • Zapoznanie z metodami dostępu do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem ORM

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla programistów PHP, którzy chcą nauczyć się jak samodzielnie tworzyć aplikacje internetowe z użyciem Laravel framework

Zalety

 • Szkolenie Laravel framework prowadzone jest w trybie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt
 • Szkolenie Laravel framework stanowi gruntowne i kompleksowe wprowadzenie do tematu tworzenia aplikacji internetowych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w języku PHP, podstawowa z zakresu programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do Laravel

 • Charakterystyka frameworku
 • Architektura i najważniejsze komponenty
 • Projekt - tworzenie, konfiguracja, struktura
 • Obsługa żądań HTTP
 • Kontener DI
 • Zarządzanie zależnościami projektu
 • Uruchamianie aplikacji

Kontrolery i routing

 • Kontrolery - tworzenie i konfiguracja
 • Mapowanie i obsługa żądań klienta
 • Generowanie odpowiedzi
 • Konfiguracja reguł routingu
 • Tworzenie usług REST

Szablony widoku

 • Wprowadzenie do silnika szablonów Blade
 • Layouty i dziedziczenie szablonów
 • Tworzenie i obsługa formularzy
 • Obsługa zasobów i adresów URL
 • Internacjonalizacja

Utrwalanie danych z użyciem ORM

 • Konfiguracja połączenia z bazą
 • Tworzenie klas encji i repozytoriów
 • Wykonywanie zapytań
 • Praca z CLI

Testowanie aplikacji

 • Wprowadzenie do PHPUnit Testing Framework
 • Tworzenie testów jednostkowych
 • Tworzenie testów integracyjnych