Symfony framework

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PHP/SYMFONY

Poziom zaawansowania:
phpsymfony

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Symfony framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla programistów PHP, którzy chcą nauczyć się jak samodzielnie tworzyć aplikacje internetowe z użyciem Symfony framework

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w języku PHP, podstawowa z zakresu programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych

Zalety

 • Szkolenie Symfony framework prowadzone jest w trybie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt
 • Szkolenie Symfony framework stanowi gruntowne i kompleksowe wprowadzenie do tematu tworzenia aplikacji internetowych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Gruntowne i kompleksowe wprowadzenie do Symfony framework
 • Poznanie wzorca MVC oraz najważniejszych komponentów Symfony
 • Zapoznanie z metodami dostępu do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem ORM
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego tworzenia aplikacji internetowych

Program

Wprowadzenie do Symfony

 • Charakterystyka frameworku
 • Architektura i najważniejsze komponenty
 • Projekt - tworzenie, konfiguracja, struktura
 • Obsługa żądań HTTP
 • Kontener DI
 • Zarządzanie zależnościami projektu
 • Uruchamianie aplikacji

Kontrolery i routing

 • Kontrolery - tworzenie i konfiguracja
 • Mapowanie i obsługa żądań klienta
 • Generowanie odpowiedzi
 • Konfiguracja reguł routingu
 • Założenia architektury REST
 • Budowanie REST API

Szablony widoku

 • Wprowadzenie do silnika szablonów Twig
 • Layouty i dziedziczenie szablonów
 • Tworzenie helperów - filtry, funkcje, makra
 • Obsługa zasobów i adresów URL
 • Wbudowane zmienne globalne
 • Internacjonalizacja

Formularze i walidacja

 • Wprowadzenie do Form Framework
 • Tworzenie i obsługa formularzy
 • Walidacja danych
 • Tworzenie walidatorów

Usługi

 • Praca z kontenerem
 • Implementacja logiki i tworzenie własnych usług
 • Wykorzystanie EventDispatcher

Utrwalanie danych z pomocą Doctrine

 • Konfiguracja połączenia z bazą
 • Tworzenie klas encji i repozytoriów
 • Wykonywanie zapytań
 • Praca z CLI
 • Obsługa zdarzeń za pomocą Lifecycle Callbacks

Bezpieczeństwo

 • Wprowadzenie do mechanizmu Firewall
 • Uwierzytelnianie użytkowników
 • Autoryzacja użytkowników

Testowanie aplikacji

 • Wprowadzenie do PHPUnit Testing Framework
 • Tworzenie testów jednostkowych
 • Tworzenie testów integracyjnych

Podobne szkolenia