Kontrola wersji z Git

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:GIT

Poziom zaawansowania:
git

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

3 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Piotr Błaszczak

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Termin:

30 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Piotr Błaszczak

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu Kontrola wersji z Git

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość obsługi komputera oraz pracy z wierszem poleceń

Zalety

 • Nacisk na najbardziej problematyczne sytuacje dla początkujących, takie jak rozwiązywanie konfliktów, wycofywanie zmian, praca ze zdalnymi gałęziami czy efektywna współpraca zespołowa
 • Uczestnicy szkolenia będą na bieżąco wykonywali różnorodne ćwiczenia, które pozwolą im zapoznać się z typowymi scenariuszami pracy z Gitem
 • Szkolenie Git - kontrola wersji może być dopasowane do wymagań konkretnej grupy, na przykład poprzez skupienie się na bardziej zaawansowanym i specyficznym wykorzystaniu Gita przez dany zespół lub pracę z wybranymi narzędziami, takimi jak konkretne środowisko deweloperskie czy wybrany graficzny klient Git
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Praktyczne zapoznanie się z działaniem rozproszonego systemu kontroli wersji Git
 • Nauka stylu pracy z Gitem uwzględniająca dobre praktyki, polecenia dostępne w tym narzędziu oraz modele współpracy zespołowej
 • Uczestnicy użyją w praktycznych zastosowaniach konsolowych narzędzi Git wraz z graficzną nakładką Git Extensions

Program

Wprowadzenie

 • Jak działają systemy kontroli wersji
 • Charakterystyka pracy z rozproszonym systemem kontroli wersji
 • Instalacja i podstawowa konfiguracja Gita
 • Narzędzia dostarczane z Gitem

Lokalna praca z Gitem

 • Inicjalizacja i konfiguracja repozytorium
 • Katalog .git
 • Zatwierdzanie zmian (commit), narzędzie Git GUI
 • Dobre praktyki tworzenia opisów zmian
 • Przechowywanie zmian (stash)
 • Ignorowanie i modyfikacja zmian
 • Przeglądanie zmian (diff), narzędzia do przeglądania zmian
 • Przegląd historii (log), narzędzie gitk
 • Tworzenie etykiet, rodzaje etykiet (tag)
 • Cofanie zmian (reset, reflog)
 • Praca z gałęziami (branch)
 • Scalanie zmian i zmiana bazy (merge, rebase, cherry pick)
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tworzenie aliasów

Zdalne repozytoria

 • Metody dostępu do repozytoriów, używane protokoły (SSH, HTTP)
 • Pobieranie repozytorium (clone)
 • Wypychanie i pobieranie zmian (push, fetch, pull)
 • Powiadamianie o zmianach (pull request)
 • Praca ze zdalnymi gałęziami
 • Praca z podprojektami (submodule, subtree)

Praca grupowa z Git

 • Metody współdzielenia zmian
 • Praca w środowisku użytkowników o różnych rolach (programista, tester, wdrożeniowiec)
 • Zasady zarządzania wydaniami i historią projektu
 • Rozszerzenie GitFlow

Inne możliwości Gita

 • Zaawansowane opcje konfiguracji
 • Architektura Gita, obiekty i system ich nazywania
 • Automatyzacja zadań Gita, skrypty dla zdarzeń (hooks)
 • Konserwacja i optymalizacja repozytorium (fsck, gc)
 • Wyszukiwanie błędów za pomocą Gita (bisect)
 • Wyszukiwanie winnych (blame)
 • Przepisywanie historii (filter-branch)
 • Przechowywanie dużych plików

Git i dodatkowe narzędzia

 • Graficzne nakładki na Git na przykładzie Git Extensions
 • Przegląd kodu, działanie Gita z Gerritem
 • Praca z GitHub i GitLab

Podobne szkolenia