Kontrola wersji z Git

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:GIT

Poziom zaawansowania:
git

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

15 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Piotr Błaszczak

Cena:

1750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

22 lipiec
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Piotr Błaszczak

Cena:

1750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

28 październik
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Piotr Błaszczak

Cena:

1750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Kontrola wersji z Git

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie "Kontrola wersji z Git" adresowane jest do programistów, testerów, wdrożeniowców oraz administratorów, którzy chcą efektywnie korzystać z systemu kontroli wersji Git podczas codziennej pracy

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość obsługi komputera oraz pracy z wierszem poleceń

Zalety

 • Nacisk na najbardziej problematyczne sytuacje dla początkujących, takie jak rozwiązywanie konfliktów, wycofywanie zmian, praca ze zdalnymi gałęziami czy efektywna współpraca zespołowa
 • Uczestnicy szkolenia Kontrola wersji z GIT będą na bieżąco wykonywali różnorodne ćwiczenia, które pozwolą im zapoznać się z typowymi scenariuszami pracy z Gitem
 • Dopasowanie do grupy - szkolenie może być dopasowane do wymagań konkretnej grupy, na przykład poprzez skupienie się na bardziej zaawansowanym i specyficznym wykorzystaniu Gita przez dany zespół lub pracę z wybranymi narzędziami, takimi jak konkretne środowisko deweloperskie czy wybrany graficzny klient Git

Cele szkolenia

 • Praktyczne zapoznanie się z działaniem rozproszonego systemu kontroli wersji Git
 • Nauka stylu pracy z Gitem uwzględniająca dobre praktyki oraz polecenia dostępne w tym narzędziu
 • Poznanie modeli współpracy zespołowej zarządzanej przy pomocy Git

Program

Wprowadzenie

 • Jak działają systemy kontroli wersji
 • Charakterystyka pracy z rozproszonym systemem kontroli wersji Git
 • Instalacja i podstawowa konfiguracja Gita
 • Narzędzia dostarczane z Gitem

Lokalna praca z Gitem

 • Inicjalizacja i konfiguracja repozytorium
 • Katalog repozytorium i katalog roboczy (/, .git)
 • Zatwierdzanie zmian (commit)
 • Dobre praktyki tworzenia opisów zmian
 • Praca z indeksem (staging area)
 • Status repozytorium i jego plików (status)
 • Przegląd historii (log, gitk)
 • Ignorowanie plików (.gitignore, exclude, .gitkeep)
 • Identyfikacja zmian oraz jak Git je przechowuje (hash SHA-1, katalog .git)
 • Tworzenie etykiet, rodzaje etykiet (tag)

Zarządzanie historią zmian w repozytorium

 • Wskaźniki, wskazywanie przodków (refs, HEAD, ^HEAD)
 • Wyszukiwanie zmian z historii, zbiory zmian
 • Porównywanie zmian (diff), narzędzia do przeglądania zmian
 • Wyszukiwanie autorów zmian (blame)
 • Wycofywanie zmian (reset, reflog, restore, revert)
 • Modyfikacja zmian (git commit --amend)
 • Przechowywanie zmian w schowku (stash)

Praca z gałęziami (branch)

 • Czym są gałęzie i do czego są nam potrzebne
 • Tworzenie i przełączanie się między gałęziami
 • Usuwanie i zmiana nazwy gałęzi
 • Scalanie zmian i zmiana bazy (merge, rebase)
 • Rozwiązywanie konfliktów, narzędzia do rozwiązywania konfliktów
 • Przenoszenie pojedynczych zmian (cherry pick)

Zdalne repozytoria (remote)

 • Metody dostępu do repozytoriów, używane protokoły (SSH, HTTP)
 • Pobieranie repozytorium (clone)
 • Wypychanie i pobieranie zmian (push, fetch, pull)
 • Praca ze zdalnymi gałęziami

Praca grupowa z Git

 • Metody zarządzania projektem w zespole
 • Dobór strategii pracy (Git Flow, Github Flow, Trunk-based)
 • Praca z GitHub (fork)
 • Powiadamianie o zmianach (pull request)
 • Dobre praktyki w projektach zespołowych
 • Zasady zarządzania wydaniami i historią projektu

Dodatkowe narzędzia

 • Graficzne nakładki na Git oraz integracja z IDE
 • Platformy hostingowe (GithHub, BitBucket, GitLab)
 • Migracja repozytorium SVN do Git
 • Automatyzacja zadań Gita, skrypty dla zdarzeń (hooks)
 • Przepisywanie historii (filter-repo)
 • Konserwacja i optymalizacja repozytorium (fsck, gc)
 • Wyszukiwanie błędów za pomocą Gita (bisect)
 • Przechowywanie dużych plików (plugin LFS)
 • Praca z podprojektami (submodule, subtree)

Podobne szkolenia