Szkolenie dostępne na zamówienie

Analiza kodu za pomocą SonarQube

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:SONARQUBE/F

qualitysonarqubetestingci

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Analiza kodu za pomocą SonarQube

Cele szkolenia

 • Nauka prawidłowego korzystania z narzędzia analizy kodu SonarQube oraz wdrażania go w swoich organizacjach na potrzeby prowadzonych projektów
 • Omówienie możliwości narzędzia SonarQube
 • Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi analizy kodu oraz z SonarQube od strony funkcjonalnej i administracyjnej
 • Przedstawienie różnorodnych rozszerzeń oraz narzędzi zewnętrznych wspomagających pracę SonarQube

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów, administratorów oraz menadżerów, którzy chcą wykorzystać system analizy kodu SonarQube

Zalety

 • Uczestnicy na bieżąco będą wykonywali różnorodne ćwiczenia, które pozwolą im zapoznać się z systemem SonarQube oraz jego rozszerzeniami
 • Na szkolenie składają się warsztaty przeplatane wykładem
 • Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę analizy statycznej i dynamicznej kodu, jak i całościowe przedstawienie środowiska produktowego SonarQube
 • Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Umiejętność korzystania z systemu operacyjnego Windows lub Linux
 • Znajomość środowiska Eclipse lub IntelliJ Idea

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Ryzyka projektowe

 • Niska jakość kodu
 • Zbyt późne wykrywanie problemów

Zarządzanie jakością projektu

 • Customer Satisfaction
 • Prevention over Inspection
 • Continuous Improvements

Metryki jakości oprogramowania

 • Kategoria metryk
 • Przegląd wybranych metryk

Analiza statyczna kodu

 • Cyclomatic Complexity
 • Cognitive Complexity
 • Duplikacja kodu

Analiza dynamiczna kodu

 • Piramida testów
 • Rodzaje testów
 • Pokrycie kodu testami

Architektura SonarQube

 • Komponenty
 • Współpraca komponentów

Metody wykonania analizy

 • Dodawanie projektu
 • Analizowanie informacji udostępnianych przez SonarQube
 • Integracja z IDE

Profile jakościowe

 • Reguły jakościowe
 • Dostosowanie do potrzeb projektu
 • Jednolita polityka jakościowa
 • Zasady dziedziczenia

Bramy jakościowe

 • Statusy
 • Notyfikacje
 • Definiowanie bram

Administracja i bezpieczeństwo

 • Konta użytkowników
 • Grupy
 • System uprawnień
 • Konfiguracje globalne

Rozszerzenia systemu

 • Marketplace
 • Przegląd wybranych pluginów
 • Tworzenie własnych pluginów
 • Wizualizacja i raportowanie

Dobre i złe praktyki

Podsumowanie

Autorem szkolenia jest Sebastian Malaca

Technical Lider i Architekt specjalizujący się w programowaniu i projektowaniu obiektowym oraz technikach i praktykach pozwalających tworzyć kod wysokiej jakości oraz trener i konsultant w firmie Sages. Głównymi obszary zainteresowań to praktyczne wykorzystanie refaktoryzacji, testowania oraz technik wytwarzania oprogramowania w pracy z istniejącym kodem zarówno na poziomie pojedynczych klas jak i całych aplikacji. Prelegentem (JDD, GeeCon, Confitura, Devoxx, etc. oraz blogerem (Let's talk about…