DevOps dla PM

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:DEVOPS/F

Poziom zaawansowania:
development

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu DevOps dla PM

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Uczestnikiem szkolenia mogą być osoby, które mają bezpośredni wpływ na organizację pracy (managerowie, architekci, liderzy zespołów) lub pośrednie oddziaływanie na nią (np. programiści, testerzy, inżynierowie wdrożenia bądź utrzymania)

Wymagania

 • Do uczestnictwa w szkoleniu nie są potrzebne żadne umiejętności techniczne
 • Wymagane jest natomiast doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu systemów IT w jakiejkolwiek roli

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Życiowe/produkcyjne przykłady
 • Doświadczeni trenerzy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Uczestnik szkolenia zrozumie jakie problemy może rozwiązać DevOps i będzie w stanie rozpoznać symptomy tych problemów
 • Uczestnik szkolenia rozumie, jak wpływać na kulturę organizacji, która sprzyja DevOps
 • Uczestnik szkolenia rozumie, na czym polega automatyzacja procesu wytwarzania i dostarczania oprogramowania (m.in. Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery i automatyzacja infrastruktury) oraz zna narzędzia wspierające takie działania
 • Uczestnik szkolenia rozumie potrzebę ̨ szeroko pojętego monitoringu aplikacji i systemów
 • Uczestnik szkolenia rozumie koncepcję Lean w wytwarzaniu oprogramowania

Program

DevOps – wprowadzenie i rys historyczny

 • Rys historyczny
 • Podejście One-Man-Expert i silosy
 • DevOps a kultura organizacji i skala przedsiębiorstwa
 • C.A.L.M.S. (czyli Kultura, Automatyzacja, Lean, Pomiary i Dzielenie się)

Preludium DevOps – podejścia zwinne

 • Agile
 • Scrum
 • Lean
 • Kanban

Fundamenty i podstawowe narzędzia DevOps

 • Automatyzacja
 • Pipeline
 • Ciągła integracja
 • Ciągła inspekcja
 • Ciągłe testowanie
 • Ciągłe wdrożenia
 • Ciągły monitoring
 • Ciągły feedback

Kultura wspierająca DevOps

 • Zaufanie
 • Pracownicy posiadający wpływ na organizację, w której pracują ̨
 • Możliwość́ wyboru narzędzi do pracy
 • Poczucie bezpieczeństwa podczas ponoszenia porażek i możliwość́ uczenia się̨ na nich
 • Wspólny cel i wspólna odpowiedzialność́

DevOps w organizacji

 • Walka z silosami kompetencyjnymi
 • Ten sam cel dla wszystkich jednostek organizacji
 • Brak sztucznych podziałów między jednostkami
 • Czy tylko zespoły DevOps?

DevOps w szerszym kontekście

 • Metodyka DevOps a inne podejścia zwinne
 • DevOps a admin
 • DevOps a SRE
 • DevOps a DevSecOps

Zalety

 • Rzadkie wdrożenia podejścia i problemy, które można rozwiązać przez DevOps
 • Błędy wykrywane dopiero na środowisku produkcyjnym
 • Długi czas od pomysłu do wdrożenia (tzw. lead-time)
 • Słaba komunikacja wewnątrz organizacji i kultura obwiniania
 • Brak przewagi konkurencyjnej poprzez dużą inercję

Dyskusja: zarządzanie zmianą, czyli wdrożenie DevOps w organizacji

Podobne szkolenia