Elastic Stack - Wykorzystanie do analizy logów i metryk

2550 PLN+23% VAT (3136 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ELASTICSTACK/LOGSANDMETRICS

Poziom zaawansowania:
elasticsearchsearchkibana

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

21 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mariusz Górski

Cena:

2550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

12 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mariusz Górski

Cena:

2550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Termin:

21 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mariusz Górski

Cena:

2550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Elastic Stack - Wykorzystanie do analizy logów i metryk

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu Elastic Stack
 • Osób pragnących rozszerzać swoją wiedzę na temat Elastic Stack pod kątem budowania wydajnych systemów analizy szeregów czasowych (logi, metryki)
 • Specjalistów DevOps
 • Specjalistów SRE
 • Administratorów

Wymagania

 • Udział w szkoleniu "Elastic Stack - Wprowadzenie do ekosystemu" lub podstawowa wiedza z zakresu Elasticsearch
 • Znajomość zapytań REST i formatu JSON
 • Umiejętność poruszania się w linii poleceń systemu Linux

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Poznanie najważniejszych aspektów i komponentów Elastic Stack
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na wdrażanie rozwiązań wprowadzających/rozszerzających możliwości monitorowania i rozwiązywania problemów w Twoich aplikacjach i infrastrukturze
 • Poznanie dobrych i złych praktyk implementacji systemu agregacji metryk i logów oraz sposobów radzenia sobie z jego zarządzaniem i ciągłą poprawą
 • Otrzymanie gotowych, działających przykładów, umożliwiających odtworzenie wszystkich fragmentów szkolenia we własnym tempie

Cele szkolenia

 • Rozszerzenie wiedzy z zakresu Elastic Stack o zagadnienia związane z analizą szeregów czasowych (logi aplikacyjne, metryki)

Program

Architektura klastra Elasticsearch

 • Role węzłów
 • Budowa klastra
 • Dodawanie węzłów
 • Apache Lucene
 • Replikacja danych
 • Architektura Hot-Warm-Cold

Indeksowanie danych

 • Architektura indeksu
 • Modelowanie danych
 • Struktura dokumentu
 • Typy pól
 • Mapping API
 • Dynamiczny vs statyczny mapping
 • Replikacja
 • Routing
 • Indeksowanie przy dużym obciążeniu
 • Transformacja danych za pomocą Ingestion Pipelines
 • Indeksowanie danych za pomocą narzędzia Filebeat (Pliki -> Elasticsearch)
 • Indekowanie danych za pomocą narzędzia Logstash (Kafka -> Elasticsearch)
 • Indeksowanie danych za pomocą narzędzia Metricbeat (Metricbeat -> Kafka -> Elasticsearch)

Wyszukiwanie danych

 • Architektura indeksu
 • Query DSL
 • Zapytania typu term
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe (full-text)
 • Caching zapytań (sekcja filter)
 • Agregacje
 • Wyszukiwanie przy dużym obciążeniu
 • Routing

Zarządzanie dużymi zbiorami danych (szeregi czasowe)

 • Index Templates
 • Index Aliases
 • ILM - Index Lifecycle Management

Analiza danych w Kibanie

 • Przeglądanie danych (zakładka Discover)
 • Wizualizacje (zakładka Visualize)
 • Dashboardy (zakładka Dashboards)

Podsumowanie

Podobne szkolenia