Dofinansowanie KFS na szkolenie w 2023 roku

Karolina Zadroga
Product Marketing Manager
Ikona kalendarza
24 stycznia 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest formą finansowego wsparcia, dzięki której możliwe jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców. Aby utrzymać się na mocnej pozycji na rynku pracy, niezbędne jest uzupełnianie oraz aktualizowanie posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dlatego warto korzystać z możliwości, jakie niesie za sobą otrzymanie dofinansowania z KFS-u.

W artykule odpowiemy na następujące pytania:

 • Ile wynosi tegoroczny budżet KFS?
 • Na co środki mogą być przeznaczone?
 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
 • Co należy zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie?
 • Gdzie aktualnie trwa nabór wniosków?

Ile środków pieniężnych zostało zaplanowanych na 2023 rok?

W 2023 roku na dofinansowanie przeznaczono pulę prawie 219 752 tys. zł. Tegoroczne priorytety wydatkowania prezentują się następująco:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Czy dofinansowanie z KFS jest dobrym wyborem?

O dofinansowanie może wystąpić każda firma, urząd, fundacja zatrudniająca pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo. Warto zaznaczyć, że nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania szkoleń i egzaminów, co oznacza, że pokrywa tylko 20% kosztu szkolenia pracownika. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób mogą uzyskać 100% dofinansowania.

Jak wygląda proces starania się o dofinansowanie?

W pierwszej kolejności sprawdź w swoim Urzędzie Pracy, czy nabór wniosków został uruchomiony i do kiedy potrwa. Pamiętaj, że wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia, dlatego wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni. Ilość środków jest ograniczona, a o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje nie tylko poprawność wypełnionych dokumentów, ale i kolejność zgłoszeń, dlatego nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. Aby złożyć wniosek, pracodawca musi zwrócić się do urzędu pracy właściwego dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

kfs

Aktualny nabór wniosków KFS w 2023 roku

Nabór wniosków w poszczególnych powiatach znajdziesz na stronie: Dofinansowanie KFS w Sages

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie poświęconej KFS w Sages oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

4 czerwiec

Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR 2024 już za nami

Druga edycja Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR była skierowana do władz i pracowników ponad 45 Bibliotek uczelni wyższych oraz inst...

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...