Reguły tworzenia aplikacji dla systemów wbudowanych i branży automotive

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:EMBEDDED/QA

Poziom zaawansowania:
embedded

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Reguły tworzenia aplikacji dla systemów wbudowanych i branży automotive

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Polecamy zajęcia dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie jakości kodu, programistów oraz tych którzy odpowiedzialni są za utrzymanie infrastruktury wytwarzania produktu

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie zagadnień związanych z normalizacją produkcji oprogramowania dla sektora automotive w warstwie zarządzania jakością oprogramowania
 • Zapoznanie z normami i wykładniami oraz dobrymi praktykami związanymi z cyklem życia produktu, zapewnieniem jego bezpieczeństwa oraz miar związanych z wytworzeniem produktu końcowego

Program

Wzorce rozwiązań architektury aplikacji

 • Przegląd wzorców architektury aplikacji
 • Trendy w rozwoju architektury aplikacji (wzorce aplikacji oraz ich łączenia)

Warstwa procesowa

 • Proces wytwarzania i kontroli jakości aplikacji
 • Wykładnie AUTOSAR
 • Projektowanie aplikacji do łatwego testowania
 • Wytwarzanie oprogramowania zgodnie z normą Automotive SPICE
 • Normy wspierające

Warstwa architektury

 • Pojęcie osi zmian i z jakich wymagań ona wynika
 • Wykładnie S.O.L.I.D
 • Wykładnie GRASP
 • Miary prawidłowej architektury
 • Kluczowe wskaźniki jakości kodu i aplikacji (pomiar: niskiego sprzężenia oraz spójności, zależności cyklicznych)
 • Czynniki wpływające na łatwość utrzymania aplikacji

Warstwa techniczna

 • Wzorce i idiomy językowe (dla języka C)
 • Dekompozycja i hermetyzacja w języku C
 • Rola automatyzacji generowania kodu
 • Standard MISRA i jego rola
 • Pojęcie bezpiecznego kodu i kodowanie defensywne
 • Separacja konfiguracji od logiki i prezentacji
 • Dekompozycja i modularyzacja
 • Aplikacja sterowania zdarzeniami - implementacja w języku C
 • C++ w aplikacjach embedded - czy i od kiedy warto

Kontrola jakości i informacja zwrotna

 • Wymagania integracji ciągłej
 • Implementacja integracji ciągłej
 • Miary kodu i sposób ich interpretacji (min. duplikacja kodu, spójność interfejsów, pokrycie testami, ...)

Podobne szkolenia