Programowanie reaktywne w języku Java i Spring WebFlux

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:RX/WF

Poziom zaawansowania:
springreactivefunctionalstreams

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

17 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Marcin Chrost

Cena:

2850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

3 lipiec
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Marcin Chrost

Cena:

2850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

9 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Chrost

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Programowanie reaktywne w języku Java i Spring WebFlux

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów Java, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z programowania reaktywnego i jego zastosowań w tworzeniu aplikacji

Wymagania

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java
 • Podstawowa znajomość mechanizmów związanych z wielowątkowością, strumieniami i aplikacjami webowymi

Zalety

 • Zapoznanie zarówno z samą reaktywnością, jak też jej praktycznym wykorzystaniem - wszystko w ramach jednej platformy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z technikami programowania reaktywnego, zarówno ogólnie, jak i w języku Java (Reactive Streams i Reactor)
 • Nauka wykorzystania zdobytej wiedzy do tworzenia reaktywnych aplikacji webowych z użyciem frameworka Spring WebFlux

Program

Wstęp do programowania reaktywnego na platformie Java

 • Koncepcja reaktywności (leniwa ewaluacja, brak blokowania, backpressure)
 • Reactive Streams - standard reaktywności na platformie JVM

Podstawy biblioteki Reactor

 • Mono i Flux jako bazowe strumienie
 • Tworzenie Mono i Flux za pomocą gotowych funkcji
 • Tworzenie Mono i Flux programowo
 • Subskrypcja do strumieni
 • Backpressure

Operatory

 • Transformacje synchroniczne i asynchroniczne
 • Łączenie strumieni
 • Grupowanie
 • Kombinowanie
 • Zależności czasowe
 • Event handlery

Obsługa błędów

 • Sygnał błędu zamiast rzucania wyjątku
 • Fallback statyczny i dynamiczny
 • Retry i backoff

Wielowątkowość a reaktywność

 • Schedulery
 • SubscribeOn
 • PublishOn

Debugowanie

 • Analiza callstacka
 • Reactor Debug Agent
 • Checkpointy

Testowanie

 • StepVerifier
 • Wirtualny czas

Typowe pułapki programowania reaktywnego

 • Blokujące operacje podczas przetwarzania strumieni
 • Ręczne konstruowanie strumieni zamiast użycia gotowych operatorów
 • Brak subskrypcji do strumienia
 • Nadużywanie operatorów

Podstawy Spring Reactive Web

 • Porównanie z klasycznym WebMvc
 • Reaktywny serwer WWW (WebFlux)
 • Reaktywny klient REST API
 • Sposoby dwustronnej komunikacji klient - serwer (SSE, WebSockets)
 • Testowanie reaktywnych aplikacji webowych

Warsztat

 • Gra logiczna w modelu klient - serwer z wykorzystaniem Spring WebFlux i WebClient

Podobne szkolenia