Praca z kodem odziedziczonym (Legacy Code)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:LEGACY

Poziom zaawansowania:
developmentqualitytestingrefactoring

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Praca z kodem odziedziczonym (Legacy Code)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów pracujących na co dzień z kodem odziedziczonym (Legacy Code) lub kodem drogim w utrzymaniu (w którym wprowadzenie drobnych zmian wymaga wiele wysiłku i/lub skutkuje pojawieniem się wielu błędów)

Wymagania

 • Uczestnik szkolenia powinien mieć podstawowe doświadczenie w programowaniu obiektowym (preferowanym językiem jest Java), testowaniu oraz refaktoryzacji

Zalety

 • Szkolenie prowadzone jest przez trenerów, którzy mają duże doświadczenie w pracy z kodem odziedziczonym. Przeprowadzają oni krok po kroku uczestników przez tajniki pracy z LC
 • Zdecydowana przewaga zajęć warsztatowych pozwala zmierzyć się z nietrywialnymi przykładami LC (pod bacznym okiem trenera), nabyć praktyczne umiejętności refaktoryzacji i testowania trudnego kodu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z zagrożeniami oraz problemami wynikającymi z pracy z kodem odziedziczonym oraz sposobu ich przezwyciężenia
 • Nauka pracy i dokonywania zmian w Legacy Code tak, aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia błędów
 • Poznanie technik refaktoryzacji, pozwalających stopniowo podnosić jakość kodu odziedziczonego

Program

Wprowadzenie

 • Czym jest Legacy Code
 • Ryzyka wynikające z pracy z Legacy Code
 • Legacy Code a Technical Debt

Metody pracy z Legacy Code

 • Edit and Pray
 • Cover and Modify

Refaktoryzacja

 • Czym jest refaktoryzacja
 • Kiedy (nie) refaktoryzować

Przygotowanie do refaktoryzacji

 • Testy zorientowane na implementację
 • Testowanie modyfikowanego kodu
 • Testowanie, a kompromisy w kodzie

Refaktoryzacja metod

 • Identyfikacja problemów
 • Zmiana nazw
 • Wydzielanie metod i klas
 • Wprowadzanie klas domenowych
 • Wykorzystanie IDE
 • Testowanie kodu

Refaktoryzacja klas i zależności

 • Identyfikacja problemów
 • Wprowadzanie interfejsów
 • Eliminacja interfejsow i abstrakcji
 • Wykorzystanie wzorców kreacyjnych
 • Testowanie kodu

Refaktoryzacja modułów

 • Identyfikacja problemów
 • Definiowanie celu
 • Anti-Corruption Layer
 • Strangler Pattern
 • Testowanie kodu
 • Ochrona granic refaktoryzacji

Podobne szkolenia