Poprawa jakości kodu źródłowego

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:QA/CODE

Poziom zaawansowania:
programming

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

26 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Piotr Nazimek

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

14 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Piotr Nazimek

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Poprawa jakości kodu źródłowego

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów oraz osób odpowiedzialnych za jakość kodu źródłowego
 • Szkolenie zalecane dla zespołów projektowych, w których jest lub będzie wymagana zgodność kodu z normą ISO/IEC 5055

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest ogólna umiejętność programowania i rozumienia kodu źródłowego ze wskazaniem na języki Java, C/C++, Python

Zalety

 • Przegląd kategorii i zaleceń ISO/IEC 5055 (Automated Source Code Quality Measures)
 • Zalecenia, w większości niezależne od używanego języka programowania, odnoszą się do nieprawidłowych konstrukcji programistycznych i implementacji algorytmów
 • Wskazówki służące zapewnieniu zgodności ze standardem w codziennej praktyce inżynierskiej
 • Podczas szkolenia wykorzystujemy przykłady w różnych językach programowania (Java, C/C++, Python), które będą ilustrowały omawiane zagadnienia
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie kryteriów oceny jakości kodu według normy ISO/IEC 5055 (Automated Source Code Quality Measures) oraz skutków ich naruszeń w praktyce
 • Unikanie zabronionych konstrukcji w kodzie źródłowym na wczesnym etapie implementacji oprogramowania
 • Świadomość możliwych skutków lekceważenia dobrych praktyk programowania

Program

Jakość kodu źródłowego

 • Klasyfikacja typowych wad oprogramowania
 • MITRE CWE
 • Wzorce ASCQM wykrywania usterek
 • Kryteria odbioru kodu aplikacji

Konserwacja i utrzymanie kodu źródłowego

 • Złożoność algorytmów, miary złożoności
 • Martwy i nieosiągalny kod
 • Błędy logiczne
 • Standard kodowania
 • Zależności w kodzie

Wydajność aplikacji

 • Zarządzanie pamięcią
 • Obsługa zewnętrznych zasobów
 • Wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową
 • Przepływy i obsługa danych w aplikacji

Niezawodność

 • Zarządzanie danymi i zasobami
 • Prawidłowe użycie typów danych
 • Przekształcenia typów
 • Błędy obliczeniowe
 • Obsługa błędów i wartości zwracanych
 • Nieprawidłowa synchronizacja
 • Czas trwania operacji
 • Dostępność usług aplikacji

Bezpieczeństwo

 • Obsługa pamięci
 • Walidacja, filtrowanie i typowanie danych
 • Serializacja i deserializacja danych
 • Przechowywanie i wykorzystanie danych o szczególnym znaczeniu
 • Obsługa haseł i kluczy kryptograficznych
 • Bezpieczne API
 • Wyścigi w dostępie do zasobów
 • Logowanie zdarzeń
 • Uwierzytelnienie i autoryzacja
 • Zaufanie do kodu

Obliczanie miar jakości

 • Miary bazowe
 • Gęstość słabych punktów aplikacji
 • Miary pochodne

Narzędzia wspomagające

 • Kompilator i jego konfiguracja
 • Analiza statyczna i dynamiczna

Podobne szkolenia