Metaprogramowanie w języku C++

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:CPP/META

Poziom zaawansowania:

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Metaprogramowanie w języku C++

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Zaawansowanych programistów programujących w języku C++
 • Osób praktycznie stosujących system szablonów we własnych projektach

Wymagania

 • Znajomość koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie zaawansowanym
 • Posługiwanie się dowolnym środowiskiem programistycznym, które pozwala na tworzenie projektów w nowoczesnym C++

Zalety

 • Szkolenie dostosowane do zespołów posługujących się różnymi standardami C++ - od C++98 do C++20
 • Przykłady bazują na elementach biblioteki standardowej C++
 • Demonstrujemy ogólnodostępne rozwiązania, które uzupełniają braki w starszych standardach C++
 • Warsztaty i przykłady pokazują praktyczne rozwiązania, które można zastosować wprost lub zaadaptować do swoich potrzeb
 • Kładziemy duży nacisk na interakcję pomiędzy uczestnikami a trenerem, który na żywo tworzy dodatkowe przykłady w odpowiedzi na pytania uczestników

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się ze sposobem działania mechanizmu szablonów w C++
 • Wykorzystanie mechanizmu szablonów do przerzucenia części obliczeń z czasu wykonania do czasu kompilacji
 • Poznanie innych technik programowania czasu kompilacji
 • Nauka ograniczania możliwości wywołania funkcji, metafunkcji i szablonów klas do typów spełniających określone wymagania

Program

Szablony funkcji, klas i zmiennych

 • Składnia
 • Sposób działania
 • Dedukcja typów parametrów
 • Specjalizacje
 • Szablony o zmiennej liczbie parametrów

Wyrażenia lambda

Dedukcja typów przez kompilator

 • Zmiennych
 • Funkcji
 • Klas
 • Uniwersalne referencje

Wyrażenia stałe (constexpr)

Polimorfizm

 • Dynamiczny
 • Statyczny
 • CRTP
 • Policy Based Design

Metaprogramowanie szablonowe

 • Meta-funkcje
 • Szablony wyrażeń
 • Cechy typów
 • SFINAE
 • Podstawy koncepcji C++20

Biblioteka standardowa

 • Algorytmy
 • Iteratory
 • Iteratory w ujęciu metaprogramowania

Podobne szkolenia