Szkolenie dostępne na zamówienie

Linux w systemach wbudowanych

Otwarty system operacyjny

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:LINUX/ES

linuxembedded-systemsarm

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Linux w systemach wbudowanych

Cele szkolenia

 • Uruchomienie systemu Linux na wybranej platformie wbudowanej
 • Poznanie technik pracy z zestawami deweloperskimi
 • Kompilowanie i konfigurowanie jądra systemu oraz aplikacji dla wbudowanego Linuksa
 • Podczas szkolenia części teoretyczne będą przeplatane praktycznymi ćwiczeniami z wykorzystaniem płytek deweloperskich w celu utrwalenia i wdrożenia w życie przyswojonej wiedzy
 • Użytkownicy między innymi uruchomią system Linux od podstaw na platformie wbudowanej, rozpoczynając od konfiguracji bootloadera oraz uruchomienia jądra systemu

Dla kogo?

 • Szkolenie skierowane jest do programistów i integratorów, chcących rozpocząć pracę z systemami wbudowanymi opartymi o system operacyjny Linux

Zalety

 • Całe szkolenie nastawione jest na zastosowanie teorii w praktyce
 • Uczestnicy będą przez całe szkolenie przechodzili przez kolejne etapy przystosowania i uruchomienia Linuksa na ich własnym zestawie deweloperskim
 • Takie podejście pozwala na dostrzeżenie drobnych, acz istotnych, szczegółów implementacyjnych jak i nabrania pewnej swobody i pewności przy pracy ze sprzętem
 • Jednocześnie unifikacja platformy sprzętowej - użycie płytki BeagleBone Black, pozwala na skupienie się na samym sednie szkolenia i uniknięcie niespodziewanych problemów związanych z niestabilnością środowiska
 • W szczególności uczestnicy w praktycznych zadaniach poznają typowe czynności wykonywane przy instalacji systemu Linux na platformach wbudowanych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność pracy w systemie Linux, obsługa linii poleceń oraz wiedza na temat kompilowania i uruchamiania programów dla tego systemu operacyjnego
 • Znajomość języka C nie jest obowiązkowa jednak w pewnych sytuacjach może ułatwić przyswojenie materiału
 • Szkolenie realizowane jest z użyciem płytki BeagleBone Black ale może być dostosowane na innej uzgodnionej platformie

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do systemów wbudowanych

 • Platformy sprzętowe
 • Architektura platformy deweloperskiej używanej w trakcie szkolenia
 • Systemy operacyjne
 • Miejsce Linuksa w systemach wbudowanych

Wprowadzenie do systemu Linux w ujęciu systemów wbudowanych

 • Przegląd elementów składowych systemu (program rozruchowy, jądro, elementy przestrzeni użytkownika)
 • Metody kompilacji dla systemów wbudowanych
 • Środowisko deweloperskie dla platformy używanej na warsztatach

Kompilacja skrośna

 • Kompilator, biblioteki i narzędzia
 • Opcje kompilacji dla ARM EABI
 • Biblioteka standardowa
 • Główny system plików

Bootloader

 • Mapy pamięci flash i RAM
 • Procedura startu systemu wbudowanego
 • Bootloader pierwszego poziomu
 • U-Boot (Przygotowanie U-Boot, konfiguracja, ładowanie jądra systemu przez TFTP, montowanie głównego systemu plików przez NFS)

Przygotowanie jądra systemu

 • Struktura drzewa katalogów kodu źródłowego jądra, omówienie wybranych gałęzi
 • Profile dla platform sprzętowych
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Elementy wkompilowane w jądro kontra moduły
 • Narzędzia ułatwiające budowanie systemu
 • Obsługa i rodzaje urządzeń w systemie Linux

Programy przestrzeni użytkownika

 • Przygotowanie root filesystem
 • Podstawowa konfiguracja systemu operacyjnego (interfejsy sieciowe, skrypty startowe)
 • Kompilacja skrośna bibliotek i programów
 • Komunikacja między jądrem a przestrzenią użytkownika

Metody komunikacji z systemem wbudowanym

 • Konsola szeregowa i narzędzia do jej obsługi, emulatory terminali
 • Transfer plików przez połączenie szeregowe (protokoły XMODEM, YMODEM)
 • Narzędzia systemowe przydatne w pracy sieciowej: ssh, smb, netcat
 • Debugowanie (gdb, gdbserver)
 • Zrzuty pamięci (core dumps) i omówienie informacji w nich zawartych