Szkolenie dostępne na zamówienie

Korporacyjna magistrala usług na przykładzie Apache ServiceMix

Otwarta, rozproszona szyna korporacyjna

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:ESB/SMIX

esbapache-servicemix

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Korporacyjna magistrala usług na przykładzie Apache ServiceMix

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów i szyną ESB
 • Zapoznanie ze wzorcami integracyjnymi i metodami implementacji tych wzorców
 • Przedstawienie dobrych i złych praktyk integracji oraz dostępnych na rynku narzędzi
 • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z produktem Apache ServiceMix

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych oraz architektów pragnących poznać techniki budowy korporacyjnej magistrali usług

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Java
 • Podstawowa znajomość usług Web Service oraz technologii przetwarzania XML

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Podstawy integracji aplikacji korporacyjnych

 • Sposoby integracji systemów i rodzaje architektury
 • Podstawowe pojęcia i koncepcje związane z integracją systemów: silos, SOA, EIP, MEP, EAI, ESB, szyna usług, szyna danych, ETL, CMD, MOM, broker i adapter integracyjny, orkiestracja, integracja synchroniczna/asynchroniczna/offline, WS-* itd.
 • Różnice pomiędzy szyną usług, platformą integracyjną, brokerem integracyjnym, serwerem kolejek itd.
 • Przesłanki za i przeciw wdrażaniu platformy integracyjnej, cel wdrażania platformy integracyjnej w przedsiębiorstwie, migracja istniejących systemów „na szynę usług”

Cechy i funkcjonalności platformy ESB

 • Pomijalność lokalizacji
 • Konwersja protokołów transportowych
 • Transformacja wiadomości
 • Routing wiadomości
 • Uwydatnienie wiadomości
 • Zabezpieczanie
 • Monitorowanie i zarządzanie
 • Wydajność
 • Interoperacyjność
 • Standaryzacja

Przegląd i porównanie dostępnych na rynku narzędzi i technologii

 • Komercyjne i niekomercyjne
 • Dojrzałe i rozwijające się
 • Bardziej i mniej popularne
 • Według pozostałych kryteriów

Omówienie platformy Apache ServiceMix

 • Podstawowe składowe i architektura
 • Dodatkowe komponenty wspierane przez Apache ServiceMix
 • Pojęcia i terminologia podstawowa dla Apache ServiceMix
 • Pojęcia i terminologia podstawowa dla Apache Camel
 • Jakość realizacji usług przez platformę ServiceMix (mechanizmy realizacji: wysokiej dostępności, odporności na awarię, równoważenia obciążenia, persystencji, transakcyjności, bezpieczeństwa)
 • Podobieństwa i różnice względem innych platform ESB

Najczęściej stosowane wzorce integracyjne

 • Kanał
 • Wiadomość
 • Usługa
 • Filtr
 • Router
 • Transformator
 • Endpoint

Praca z wiadomościami

 • Struktura wiadomości
 • Typy i formaty wiadomości
 • Transformacja i konwersja wiadomości
 • Walidacja wiadomości
 • Persystencja wiadomości

Praca z usługami

 • Konstrukcja usług
 • Typy usług
 • Kontrakt usługi
 • Konfigurowanie usług

Aranżacja usług i routing wiadomości na szynie ESB

 • Rejestry i repozytoria usług
 • Routing na szynie ESB
 • Routing ze względu na treść (content based routing)
 • Notyfikacje

Jakość realizacji usług

 • Replikacja usług
 • Clustering na poziomie usług i protokołów transportowych
 • Ponawianie wiadomości
 • Monitoring i zarządzanie usługami
 • Hot deployment
 • Pozostałe

Zabezpieczanie usług

 • Bezpieczne usługi na szynie
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie
 • Szyfrowanie danych na szynie

Obsługa błędów

 • Ponawianie
 • Kompensacja
 • Wycofywanie
 • Przetwarzanie transakcyjne

Wydajność

 • Tuning parametrów usług: transport, ilość wątków itp.
 • Cache
 • Tuning parametrów JVM
 • Tuning na poziomie serwera aplikacyjnego, serwera kolejek, bazy danych

Testowanie usług na szynie ESB

 • Metody i narzędzia wspomagające testowanie usług (automatyzacja)

Zaawansowane usługi na szynie ESB

 • Różnica pomiędzy przepływem integracyjnym, orkiestracją usług (BPEL), a procesem biznesowym (BPM)
 • Wsparcie dla procesów biznesowych (BPM) i orkiestracji usług (BPEL)
 • Wsparcie dla reguł biznesowych (BRMS)
 • Wsparcie dla przetwarzania strumieni zdarzeń (CEP)

Przegląd najczęściej stosowanych adapterów integracyjnych

Dobre i złe praktyki budowy rozwiązań integracyjnych w oparciu o szyny ESB

 • Często spotykane praktyki
 • Zalecane wzorce projektowe oraz anty-wzorce których należy unikać
 • Zalecane protokoły komunikacyjne