Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Apache ServiceMix

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: ESB/SMIX

Powiadom
o kolejnych terminach

# esb

# apache-servicemix

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych oraz architektów pragnących poznać techniki budowy korporacyjnej magistrali usług (ESB, Enterprise Service Bus)

WYMAGANIA

Podstawowa umiejętność programowania w języku Java,

Podstawowa znajomość usług Web Service oraz technologii przetwarzania XML

ZALETY

Cele szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów i szyną ESB,

Zapoznanie ze wzorcami integracyjnymi i metodami realizacji tych wzorców na szynie ESB,

Przedstawienie dobrych i złych praktyk integracji oraz dostępnych na rynku narzędzi,

Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z produktem Apache ServiceMix

Program

 • Sposoby integracji systemów i rodzaje architektury
 • Podstawowe pojęcia i koncepcje związane z integracją systemów: silos, SOA, EIP, MEP, EAI, ESB, szyna usług, szyna danych, ETL, CMD, MOM, broker i adapter integracyjny, orkiestracja, integracja synchroniczna/asynchroniczna/offline, WS-* itd
 • Różnice pomiędzy szyną usług, platformą integracyjną, brokerem integracyjnym, serwerem kolejek itd
 • Przesłanki za i przeciw wdrażaniu platformy integracyjnej, cel wdrażania platformy integracyjnej w przedsiębiorstwie, migracja istniejących systemów „na szynę usług”
 • Pomijalność lokalizacji
 • Konwersja protokołów transportowych
 • Transformacja wiadomości
 • Routing wiadomości
 • Uwydatnienie wiadomości
 • Zabezpieczanie
 • Monitorowanie i zarządzanie
 • Wydajność
 • Interoperacyjność
 • Standaryzacja
 • komercyjne i niekomercyjne
 • dojrzałe i rozwijające się
 • bardziej i mniej popularne
 • według pozostałych kryteriów
 • Podstawowe składowe i architektura
  • Apache Karaf (kontener OSGi – modularność, wersjonowanie, runtime)
  • Apache Camel (framework integracyjny - routing, transformacja, konfiguracja)
  • Apache CXF (WS-* and RESTful Web Services)
  • Apache ActiveMQ (serwer JMS)
 • Dodatkowe komponenty wspierane przez Apache ServiceMix
  • Activiti (silnik BPM)
  • Apache OpenJPA (wsparcie dla Java Persistence API)
  • Apache Aries (zarządzanie transakcjami poprzez Java Transaction API)
 • Pojęcia i terminologia podstawowa dla Apache ServiceMix
 • Pojęcia i terminologia podstawowa dla Apache Camel
  • Routes
  • Endpoint
  • Camel Context
  • Camel Component
  • Message, Exchange
  • Processor
  • DSL’s: Java DSL, Spring DSL
 • Jakość realizacji usług przez platformę ServiceMix (mechanizmy realizacji: wysokiej dostępności, odporności na awarię, równoważenia obciążenia, persystencji, transakcyjności, bezpieczeństwa)
 • Podobieństwa i różnice względem innych platform ESB
  • JBoss Fuse i Fabric8
  • Red Hat JBoss Fuse Service Works
 • Kanał
 • Wiadomość
 • Usługa
 • Filtr
 • Router
 • Transformator
 • Endpoint
 • Struktura wiadomości
 • Typy i formaty wiadomości
 • Transformacja i konwersja wiadomości
 • Walidacja wiadomości
 • Persystencja wiadomości
 • Konstrukcja usług
 • Typy usług
 • Kontrakt usługi
 • Konfigurowanie usług
 • Rejestry i repozytoria usług
 • Routing na szynie ESB
 • Routing ze względu na treść (content based routing)
 • Notyfikacje
 • Replikacja usług
 • Clustering na poziomie usług i protokołów transportowych
 • Ponawianie wiadomości
 • Monitoring i zarządzanie usługami
 • Hot deployment
 • Pozostałe
 • Bezpieczne usługi na szynie
 • Autoryzacja i autentykacja
 • Szyfrowanie danych na szynie
 • Ponawianie
 • Kompensacja
 • Wycofywanie
 • Przetwarzanie transakcyjne
 • Tuning parametrów usług: transport, ilość wątków itp
 • Cache
 • Tuning parametrów JVM
 • Tuning na poziomie serwera aplikacyjnego, serwera kolejek, bazy danych
 • Metody i narzędzia wspomagające testowanie usług (automatyzacja)
 • Różnica pomiędzy przepływem integracyjnym, orkiestracją usług (BPEL), a procesem biznesowym (BPM)
 • Wsparcie dla procesów biznesowych (BPM) i orkiestracji usług (BPEL)
 • Wsparcie dla reguł biznesowych (BRMS)
 • Wsparcie dla przetwarzania strumieni zdarzeń (CEP)
 • Często spotykane praktyki
 • Zalecane wzorce projektowe oraz anty-wzorce których należy unikać
 • Zalecane protokoły komunikacyjne

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.