Inżynieria odwrotna kodu w systemach Windows i Linux oraz metody zabezpieczania programów

4950 PLN+23% VAT (6088 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:RE

Poziom zaawansowania:
reverse-engineering

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

19 sierpień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

7 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

17 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Inżynieria odwrotna kodu w systemach Windows i Linux oraz metody zabezpieczania programów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie Inżynieria odwrotna kodu jest adresowane do programistów, testerów oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa aplikacji

Wymagania

 • Znajomość podstaw działania komputera na poziomie architektury
 • Umiejętność rozumienia kodu napisanego w językach typu C/C++, Java i .NET
 • Biegłe posługiwanie się wybranym systemem operacyjnym: Windows lub Linux
 • Wskazana jest znajomość jednego z popularnych języków skryptowych a także algorytmów i struktur danych

Zalety

 • Podczas szkolenia Inżynieria odwrotna uczestnicy poznają metody reverse engineeringu oraz zabezpieczania oprogramowania przed inżynierią odwrotną pod opieką doświadczonego trenera
 • Przykłady zostały dobrane tak by mogły się na nim odnaleźć osoby o różnym poziomie doświadczenia
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przedstawienie technik inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering, RE) aplikacji, protokołów i formatów plików na platformach typu desktop (x86, x86-64, Java, .NET)
 • Przećwiczenie poznanych technik w formie warsztatu na praktycznych przykładach używając wiodących w branży narzędzi takich jak IDA Pro, Ghidra, x64dbg, GDB, Radare2 i inne
 • Pozwoli na lepszą ochronę tworzonych aplikacji przed stosowaniem inżynierii odwrotnej przez atakujących jak również na obchodzenie niektórych z zabezpieczeń dzięki zdobytej wiedzy
 • Nauka identyfikowania formatów plików, algorytmów (w tym algorytmy kryptograficzne) oraz monitorowania działania aplikacji
 • Zapewnienie podstawy dla kolejnych szkoleń zakresu bezpieczeństwa dotyczących testowania bezpieczeństwa i wyszukiwania podatności, inżynierii odwrotnej na platformach mobilnych oraz technik informatyki śledczej i analizy powłamaniowej

Program

Wprowadzenie do tematyki reverse engineering

 • Co może podlegać inżynierii wstecznej
 • Czym jest inżynieria odwrotna oprogramowania
 • Legalność inżynierii wstecznej
 • Jakie są etapy procesu reverse engineering?
 • Zastosowania reverse engineering: kompatybilność, wyszukiwanie błędów, analiza złośliwego kodu, łamanie zabezpieczeń, odzyskiwanie kodu źródłowego, modyfikacja i poprawianie oprogramowania (reengineering)

Podstawy asemblera

 • Działanie procesora
 • Instrukcje
 • Proste programy w asemblerze
 • Różnice pomiędzy platformami x86 a x86-64
 • Asemblery NASM i FASM
 • Kompilacja programów w assemblerze
 • Śledzenie programów z użyciem debuggera: x64dbg

Utrudnianie inżynierii odwrotnej - jak się zabezpieczyć?

 • Sztuczki „antydebug”: wykrywanie śledzenia i piaskownicy (sandbox)
 • Wykrywanie maszyn wirtualnych
 • Zaciemnianie znaczenia kodu asemblera (obfuskacja kodu)
 • Optymalizacja kodu kompilowanego
 • Wykrywanie modyfikacji i pułapek
 • Zabezpieczenia warstwowe i emulacja kodu
 • Użycie protektorów i pakerów
 • rekonstrukcja spakowanych plików
 • Zaciemnianie kodu w językach opartych o maszyny wirtualne, stworzenie modułu disassemblera i emulatora dla maszyny wirtualnej

Etapy procesu RE

 • Identyfikacja celu
 • Monitorowanie celu
 • Usunięcie utrudnień
 • Deasemblacja
 • Identyfikacja algorytmów i bloków budujących np. funkcji bibliotecznych
 • Dekompilacja i rekonstrukcja kodu źródłowego
 • Wykorzystanie instrumentacji i profilowania

Identyfikacja celu

 • Detekcja formatów pliku wykonywalnego
 • Detekcja pakerów i protektorów
 • Identyfikacja ciągów znaków, w tym ukrytych ścieżek
 • Narzędzia: PEiD, PEbear

Monitorowanie celu

 • Otwieranie plików i ścieżek rejestru
 • Komunikacja sieciowa
 • Narzędzia: Process Monitor (Regmon+Filemon)

Usuwanie utrudnień w reverse engineering

 • Ręczne i automatyczne usuwanie pakerów i protektorów
 • Manualna rekonstrukcja plików wykonywalnych
 • Narzędzia: Scylla, OllyDumpEx

Debugowanie

 • Techniki debugowania
 • Używanie debuggera
 • Narzędzia: x64dbg

Instrumentacja i profilowanie

 • Wykorzystanie w celu śledzenia pokrycia kodu i przeprowadzania obserwacji typu Side-Channel
 • Narzędzia: PIN Framework

Deasemblacja kodu

 • Co to jest deasemblacja, trudności deasemblacji
 • Proces deasemblacji: IDA Pro i Ghidra
 • Identyfikacja funkcji bibliotecznych
 • Zastosowania skryptów IDC w IDA Pro
 • Skrypty w IDAPython
 • Debugger i emulator IDA Pro

Dekompilacja kodu za pomocą Ghidra

Postępowanie z typowymi celami na platformie Windows

 • Pliki natywne (.exe - PE i PE64)
 • Visual Basic i języki posługujące się bytecode (p-code)
 • Delphi i C++ Builder

Postępowanie z typowymi celami na platformie Linux

 • Pliki natywne - ELF
 • Dedykowane narzędzia Linux: EDB, GDB+GEF, Radare
 • automatyzacja zadań w debuggerach z użyciem skryptów

Postępowanie z programami Java

 • Użycie dekompilatorów Java - JD
 • Zabezpieczanie i utrudnianie reverse engineeringu kodu Java

Postępowanie z programami .NET

 • Użycie dekompilatorów - dnSpyEx
 • Zabezpieczanie i utrudnianie reverse engineeringu kodu .NET

Charakterystyczne cechy języków C i C++

 • Tablice metod wirtualnych
 • Mangling
 • Konstruktory i destruktory
 • Argumenty funkcji i metod
 • Zmienne i zmienne rejestrowe
 • Informacje symboliczne (symbole debugowania)
 • Przykłady dla Visual C++, GCC, Clang, Borland C/C++

Reversing algorytmów

 • Obserwacja symptomów działania
 • Identyfikacja przepływu danych
 • Wyodrębnianie bloków składowych
 • Metody identyfikacji: magiczne ciągi, sygnatury metod bibliotecznych, metody heurystyczne
 • Identyfikacja algorytmów kryptograficznych
 • Identyfikacja algorytmów z pomocą kodu źródłowego
 • Identyfikacja zmienionych części kodu za pomocą porównania plików (patch-diffing)

Reversing protokołów komunikacyjnych

 • Wykorzystanie snifferów

Reversing formatów plików

 • Typowe zagadnienia spotykane w plikach: sygnatury, sumy kontrolne, kompresja
 • Użycie hexedytora, wzorców (Templates) i skryptów
 • Narzędzia: MultiExtractor, 010editor

Przykłady uzycia narzędzi Symbolic Execution (angr, manticore)

Podobne szkolenia