Deep learning w przetwarzaniu języka naturalnego

4750 PLN+23% VAT (5842 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:DL/NLP

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

3 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Norbert Ryciak

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

2 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Norbert Ryciak

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

26 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Norbert Ryciak

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Deep learning w przetwarzaniu języka naturalnego

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób, które mają co najmniej podstawową wiedzę z obszaru uczenia maszynowego
 • programistów
 • osób pracujących na stanowisku data scientist

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest dobra (pozwalająca na swobodne pisanie nieskomplikowanego kodu) znajomość języka Python
 • Ogólna wiedza z klasycznego uczenia maszynowego (problemy regresji i klasyfikacji, ogólne zasady pracy z algorytmami uczenia maszynowego)
 • Podstawowa wiedza o sieciach neuronowych (strukura i mechanizm działania perceptronu wielowarstwowego, mechanizm uczenia sieci).

Zalety

 • Poznanie zaawansowanych metod, które zrewolucjonizowały wiele obszarów biznesowych
 • Dokładne zrozumienie algorytmów pozwalające na samodzielne wykorzystanie ich w przyszłości
 • Poznanie wiodącej w tej dziedzinie biblioteki PyTorch
 • Duża dawka praktycznej wiedzy i umiejętności, przydatnej podczas rozwiązywania rzeczywistych problemów
 • Zdobycie wiedzy, umożliwiającej wejście na wysoki poziom kompetencji obszarze deep learning w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP)

Cele szkolenia

 • Zdobycie spejalistyczniej wiedzy o sieciach neuronowych stosowanych w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP)
 • Zdobycie umiejętności implementacji omawianych algorytmów z wykorzystaniem biblioteki PyTorch w języku Python

Program

Wprowadzenie do biblioteki PyTroch

 • Implementacja perceptronu wielowarstwowego
 • Implementacja procesu uczenia sieci neuronowej

Zanurzenia słów - word embeddings

 • Model word2vec
 • GLOVE
 • FastText

Rekurencyjne sieci neuronowe (recurrent neural networks - RNNs)

 • Sieć rekurencyjna prosta
 • Sieć LSTM
 • Sieć GRU
 • Klasyfikacja tekstu przy użyciu sieci rekurencyjnych
 • Wykrywanie nazw własnych (NER) przy użyciu sieci rekurencyjnych
 • Złożone struktury sieci rekurencyjnych w zadaniach NLP: wielowarstwowość, dwukierunkowość

Generowanie tekstu przy użyciu sieci neuronowych

 • Model językowy
 • Mechanizmy generowania tekstu w oparciu o model językowy: generowanie proste, beam search, generowanie z randomizacją

Zadania NLP związane z generowaniem tekstu

 • Typowe problemy "sequence to sequence": tłumaczenie maszynowe, podsumowywanie tekstu, odpowiadanie na pytania
 • Model seq2seq, struktura encoder-decoder
 • Generowanie tekstu dotyczącego obiektów wejściowych (np. opisów obrazów)

Sieć neuronowa Transformer - state of the art współczesnego NLP

 • Mechnizm uwagi vs mechanizm rekurencji, rola uwagi w generowaniu tekstu
 • Mechanizm Multihead Attention
 • Mechanizm Positional Encoding
 • Architektura sieci Transformer
 • Praktyczne wady i zalety sieci Transformer

Transfer learning - wykorzystywanie gotowych potężnych sieci do własnych zadań NLP

 • Transfer wiedzy - schemat działania
 • Model BERT - sieć kodująca tekst do generalnego użytku
 • Dostępne przetrenowane sieci BERT- biblioteka HuggingFace
 • Zastosowanie transferu wiedzy w analizie podobieństwa tekstów
 • Zastosowanie sieci BERT jako model bazowy w klasycznych zadaniach: klasyfikcja tekstu, generowanie tekstu
 • Fine tuning - dotrenowywanie dostępnych modeli
 • Dostępne gotowe modele w bibliotece Spacy

LLMs - Large Language Models

 • Duże modele językowe - wprowadzenie
 • Możliwości i ograniczenia dużych modeli językowych
 • LLM w wykonywaniu zadań NLP
 • Problem inżynierii promptów, prompt jako hiperparametr
 • Kiedy używać LLM'ów, a kiedy trenować własne sieci

Podobne szkolenia