Deep learning

4750 PLN+23% VAT (5842 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:DL/N

Poziom zaawansowania:
cnnrnnlstmgru

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

2 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Norbert Ryciak

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

10 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Norbert Ryciak

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

26 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Norbert Ryciak

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Deep learning

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób, które chcą rozpocząć pracę z wykorzystaniem sieci neuronowych lub poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze
 • Programistów, analityków danych, programistów baz danych, statystyków, data scientist z niewielkim doświadczeniem
 • Wszystkich osób, które znają podstawy uczenia maszynowego

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość języka Python oraz znajomość podstaw uczenia maszynowego: wiedza na czym polegają problemy klasyfikacji i regresji, znajomość modeli regresji liniowej i logistycznej. Wymagana jest również podstawowa wiedza matematyczna: działania na macierzach, pochodne funkcji

Zalety

 • Poznanie modeli przekraczających możliwości klasycznych algorytmów uczenia maszynowego
 • Poznanie metod, które zrewolucjonizowały wiele obszarów biznesowych, w szczególności przetwarzanie obrazów i przetwarzanie języka naturalnego
 • Bardzo dokładne omówienie fundamentów, niezbędnych dla zrozumienia algorytmów głębokiego uczenia oraz efektywnej pracy i rozwoju w tym obszarze
 • Przedstawienie zaawansowanych zagadnień w przystępny sposób
 • Duża dawka praktycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem deep learningu

Cele szkolenia

 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z obszaru metod głębokiego uczenia - deep learning
 • Zdobycie praktycznych umiejętności implementacji i zastosowania omawianych algorytmów z wykorzystaniem biblioteki TensorFlow.Keras
 • Poznanie metodologii pracy z sieciami neuronowymi

Program

Wprowadzenie

 • Co potrafią sieci neuronowe i kiedy należy je stosować
 • Uczenie głębokie a klasyczne uczenie maszynowe
 • Wady i zalety sieci neuronowych

Proste sieci neuronowe - perceptron wielowarstwowy

 • Inspiracja biologiczna
 • Neurony - zasada działania
 • Funkcje aktywacji
 • Mechanizm uczenia sieci: metoda spadku gradientu, epoka, batch, early stopping
 • Zjawisko przeuczenia sieci (ang. *overfitting*)
 • Struktury sieci dla problemów regresji, klasyfikacji, klasyfikacji wieloetykietowej
 • Implementacja sieci neuronowych w `TensorFlow.Keras`
 • Praktyczne wykorzysstanie sieci dla problemów na danych tabelarycznych

Algorytmy uczenia sieci neuronowych

 • SGD (metoda stochastycznego spadku gradientu)
 • SGD with momentum
 • Nesterov Accelerated Gradient
 • Adagrad
 • RMSProp
 • Adam

Strojenie procesu uczenia sieci

 • Inicjalizacja wag sieci
 • Regularyzacja klasyczna: l1, l2
 • Regularyzacja dropout
 • Normalizacja gradientu
 • Gradient clipping (przycinanie gradientu)
 • Batch normalization (normalizacja wsadowa)
 • Manipulacja wielkością współczynnika uczenia

Przetwarzanie obrazów: konwolucyjne sieci neuronowe

 • Operacja splotu (konwolucji) w kontekście przetwarzaniu obrazów
 • Operacja poolingu
 • Wielowarstwowe sieci konwolucyjne
 • Klasyfikacja obrazów
 • Data augmentation - techniki rozszerzania zbioru uczącego w przetwarzaniu obrazów
 • Transfer learning - wykorzystanie gotowych, potężnych sieci neuronowych, uczonych na gigantycznych zbiorach danych

Przetwarzania języka naturalnego (NLP): rekurencyjne sieci neuronowe

 • Sieć rekurencyjna prosta
 • Sieć LSTM
 • Sieć GRU
 • Klasyfikacja tekstów

Wektorowe reprezentacje słów

 • Zanurzenia słów (ang. *word embeddings*)
 • Model word2vec, CBOW, skip-gram
 • Własności zanurzeń słów

Sieci neuronowe o nielinearnej strukturze

 • Implementacja sieci z rozgałęzieniami - Functional API
 • Obsługa danych wielomodalnych - sieci o wielu kanałach wejściowych
 • Multitasking - sieci wykonujące wiele zadań jednocześnie, klasyfikacja wieloetykietowa

Uzupełniające praktyczne i techniczne aspekty pracy z sieciami neuronowymi

 • Optymalizacja struktury i hiperparametrów sieci
 • Checkpoints - serializacja modelu w trakcie uczenia
 • Zapis i wczytywanie modelu

Podsumowanie

 • Co dalej - przegląd technik zaawansowanych
 • Przegląd najnowszych osiągnięć deep learningu

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia