VIII Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy - podsumowanie konferencji

Aleksandra Toeplitz
Ikona kalendarza
14 kwietnia 2022

Rekordowa liczba zgłoszeń oraz inspirujące wystąpienia gości z zagranicy. Tak w skrócie można podsumować VIII Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy, które odbyło się 7-10 marca br.

Seminarium organizowane jest cyklicznie już od 2014 r. Od tego czasu jednak zmieniła się jego formuła. Od 2018 r., oprócz spotkań z użytkownikami uczelnianych baz wiedzy, zaczęto wprowadzać prezentację międzynarodowych doświadczeń, co znacznie poszerza możliwości, dzielenia się wiedzą i dyskutowania na rozmaite tematy związane z aktualnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania nauką.

VIII edycja konferencji była licznie reprezentowana przez prelegentów z Polski i zagranicy, jak również zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Organizatorzy otrzymali blisko 500 zgłoszeń, z czego blisko 100 z zagranicy. Wśród obecnych znaleźli się nie tylko użytkownicy baz wiedzy, ale również przedstawiciele biur projektowych, zespołów ewaluacyjnych oraz odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych. Szeroka reprezentacja gości z zagranicy, jak również duże zainteresowanie ze strony uczestników jednoznacznie potwierdza, że ranga Seminarium znacznie wzrosła. Obecnie jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone zagadnieniom związanym z systemami CRIS (Current Research Information Systems), ale nie tylko. W ramach obecnej edycji poruszono szereg tematów, które są strategiczne z punktu widzenia obecnych wyzwań systemu nauki oraz uczelni naukowych takich jak organizacja procesów ewaluacji, widoczność uczelni w rankingach światowych czy wykorzystanie systemów CRIS do oceny naukowców. Prezentacja międzynarodowych systemów wspierających uczelnie, które z powodzeniem stosowane są m.in. w Norwegii, Hiszpanii i we Włoszech, dodatkowo wzmocniła praktyczny wymiar całego wydarzenia.

Proces ewaluacji

Jednym z kluczowych punktów programu okazał się Panel Rektorów, w którym wzięli udział Krzysztof Jóźwik - Rektor Politechniki Łódzkiej, Bogumiła Kaniewska - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zygmunt Lalak - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Nauki, Mariusz Malinowski - Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki oraz Elżbieta Żądzińska - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy panelu zmierzyli się z bardzo ciężkim tematem, jakim jest ewaluacja uczelni, która stanowi podstawę przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Nauki. Dyskutowano, jak dużym wyzwaniem dla uczelni jest zmienność kryterium ewaluacji i co można zrobić, aby ten czynnik ryzyka zniwelować zarówno w kontekście ustalenia pewnych stałych standardów, jak również wykorzystania systemu Omega – PSIR. Debata okazała się niezwykle ciekawa, gdyż uczestnicy panelu w sposób bardzo otwarty dzielili się osobistymi i jednocześnie bardzo praktycznymi doświadczeniami, jak radzili sobie z tym wyzwaniem w ostatnim okresie ewaluacji na swoich uczelniach.

Widoczność w rankingach

W ramach bloku wystąpień „Institutional CRIS – towards visibility of research information” poruszone zostały tematy związane z widocznością uczelni i innych instytucji naukowych na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim omówiono mechanizmy, które decydują o widoczności danej organizacji, a tym samym wpływają na budowanie pozycji konkurencyjnej.

Zagraniczni goście zaprezentowali takie systemy jak ORCID oraz OpenAIRE, które pozwalają na identyfikację dorobku nie tylko instytucji, ale też poszczególnych pracowników. W trakcie wystąpienia poświęconego Ranking Web omówiono, jak powinny działać systemy uczelni, aby były widoczne w systemach zewnętrznych, jak również co zrobić, aby nie tracić na widoczności, a tym samym na udziale w prestiżowych rankingach. Z kolei w ramach wystąpienia o DataCite, poruszono kwestię dostępu i przechowywania danych badawczych. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia wymagań jednostek udzielających finansowania na badania naukowe, które oczekują, aby dane wykorzystane do publikacji były łatwo identyfikowalne dla innych pracowników naukowych.

Wyzwania na przyszłość

Niewątpliwie istotnym elementem każdej edycji sympozjum jest rola systemu OMEGA-PSIR, który wspiera polskie uczelnie na wieku frontach, w tym w ramach procesu ewaluacji czy gromadzenia danych wpływających na widoczność uczelni w światowych rankingach.

Od pierwszej edycji wydarzenia system podlega pracom rozwojowym, które mają na celu dostosowanie jego możliwości do zmieniających się potrzeb świata nauki. Kołem zamachowym tych zmian stają się właśnie dyskusje z użytkownikami systemu, jak również inspiracje z zagranicy. Zaś o ich skuteczności świadczy rosnące zainteresowanie systemem (jeszcze w 2019 r. odbyło się zaledwie kilka instalacji, obecnie jest ich już 40).

W ramach sesji „Omega-PSIR: rozwój i plany” Jakub Koperwas i Mateusz Kamińśki z firmy Sages oraz prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej, zaprezentowali dalsze kierunki rozwoju systemu. W szczególności omówiono, w jaki sposób system Omega-PSIR może wesprzeć uczelnie w ocenie pracowników, jak również we wprowadzaniu i archiwizowaniu danych badawczych. Trzecim tematem, jaki został poruszony w kontekście rozwoju funkcjonalności systemu to niewykorzystany dotychczas potencjał związany z rejestrowaniem danych o projektach badawczych oraz rozszerzeniem bazy użytkowników o pracowników biur projektowych. Powyższe umożliwi gromadzenie w jednym miejscu kompleksowych informacji o projekcie, co przełoży się na wyszukiwanie partnerów oraz promocję uczelni. Taka funkcjonalność mogłaby być wykorzystywana przy realizacji wszelkiego rodzaju projektów, w tym finansowanych ze środków publicznych oraz realizowanych we współpracy z biznesem.

Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy to coroczne wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej, Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz firmę Sages, odpowiadającą za wdrożenia systemu Omega–PSIR na polskich uczelniach.

Obecna edycja została objęta patronatem medialnym przez Perspektywy i Forum Akademickie.

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...

Ikona kalendarza

18 kwiecień

400 mln złotych na dostępność uczelni: Jak skorzystać ze środków FERS?

Uczelnie w Polsce mogą uzyskać do 97% wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, eliminując bariery dla os...