Trwają zapisy do grupy

Wykorzystywanie MS SQL w aplikacjach bazodanowych

Szkolenie ma na celu kompleksowe wprowadzenie do projektowania i implementacji aplikacji bazodanowych w kontekście bazy danych Microsoft SQL Server, obejmując modelowanie danych, tworzenie schematów, zarządzanie powiązaniami oraz implementację logiki biznesowej.

2550 PLN+23% VAT (3136 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:MSSQL/DB

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

9 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

13 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Wykorzystywanie MS SQL w aplikacjach bazodanowych

Cele szkolenia

 • Zdobycie solidnych podstaw i zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania aplikacji bazodanowych w MS SQL
 • Nauka modelowania danych, tworzenia schematów i zarządzania powiązaniami
 • Zrozumienie zaawansowanego zarządzania danymi i implementacji logiki biznesowej
 • Wprowadzenie do technik optymalizacji aplikacji bazodanowych

Dla kogo?

 • Programistów i administratorów baz danych, którzy chcą nauczyć się projektowania aplikacji bazodanowych w MS SQL
 • Analityków danych pragnących zrozumieć, jak efektywnie zarządzać danymi i tworzyć złożone aplikacje bazodanowe
 • IT Professionals pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o projektowanie i implementację aplikacji bazodanowych

Zalety

 • Praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i implementacji aplikacji bazodanowych w Microsoft SQL Server
 • Zrozumienie kluczowych koncepcji związanych z tworzeniem i zarządzaniem obiektami bazodanowymi
 • Umiejętność optymalizacji aplikacji bazodanowych dla poprawy wydajności

Wymagania

 • Podstawowa znajomość SQL i doświadczenie w pracy z Microsoft SQL Server
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji programowania i modelowania danych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do projektowania aplikacji bazodanowych

 • Podstawy Microsoft SQL Server i architektura systemu
 • Wprowadzenie do modelowania danych i projektowania schematów

Tworzenie i zarządzanie schematami

 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel
 • Tworzenie i zarządzanie powiązaniami między tabelami
 • Normalizacja danych i zasady projektowania schematów

Zaawansowane modelowanie danych

 • Projektowanie złożonych struktur danych
 • Zarządzanie kluczami głównymi i obcymi
 • Tworzenie indeksów i optymalizacja wydajności

Implementacja logiki biznesowej

 • Tworzenie procedur składowanych i funkcji użytkownika
 • Implementacja reguł biznesowych za pomocą wyzwalaczy
 • Zarządzanie transakcjami i spójnością danych

Optymalizacja aplikacji bazodanowych

 • Wprowadzenie do optymalizatora zapytań SQL Server
 • Techniki optymalizacji zapytań i zarządzania wydajnością
 • Analiza planów wykonania zapytań i wskazówki optymalizacyjne

Bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami

 • Tworzenie i zarządzanie użytkownikami i rolami
 • Nadawanie i zarządzanie uprawnieniami dostępu
 • Implementacja polityk bezpieczeństwa i audytu działań użytkowników

Integracja z aplikacjami zewnętrznymi

 • Integracja SQL Server z aplikacjami webowymi i desktopowymi
 • Korzystanie z API i usług sieciowych do wymiany danych
 • Automatyzacja procesów za pomocą SQL Server Integration Services (SSIS)

Praktyczne zastosowania projektowania aplikacji bazodanowych**

 • Tworzenie aplikacji raportowych i analitycznych
 • Implementacja funkcji ETL (Extract, Transform, Load)
 • Zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym i archiwizacja danych