Wprowadzenie do usług Internet of Things (IoT) na platformie Microsoft Azure

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:MS/AZURE/IOT

Poziom zaawansowania:
cloudazuremicrosoft.net

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Wprowadzenie do usług Internet of Things (IoT) na platformie Microsoft Azure

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest dla specjalistów IT, architektów rozwiązań IoT oraz deweloperów

Wymagania

 • Średnio-zaawansowana znajomość platformy .NET, języka C# oraz C
 • Znajomość narzędzia Microsoft Visual Studio Code
 • Podstawowa znajomość platformy chmurowej Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość protokołów komunikacji między urządzeniami IoT (MQTT, AMQP)

Zalety

 • Szkolenie dostarcza wartościowej wiedzy na temat dedykowanych usług dla IoT na platformie Microsoft Azure oraz narzędzi, które umożliwiają integrację urządzeń IoT z usługami Microsoft Azure
 • Zostanie przekazana dodatkowa wiedza jak uzyskać dostęp do zgromadzonych danych i jak przygotować je do dalszej analizy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z dedykowanymi usługami na platformie Microsoft Azure dla rozwiązań Internet of Things (IoT), takimi jak Azure IoT Hub, IoT Edge oraz Azure IoT Central
 • Zdobycie wiedzy, jak zintegrować wspomniane usługi z obecnymi i przyszłymi rozwiązaniami IoT oraz jakie wymagania są z tym związane

Program

Wprowadzenie do usług IoT na platformie chmurowej Microsoft Azure

Omówienie możliwości integracji z usługami Azure IoT - architektura rozwiązań

Konfiguracja urządzenia IoT - MXChip

Wprowadzenie do usługi Azure IoT Hub

 • Omówienie zasady działania
 • Możliwości zastosowania w praktyce
 • Przykłady integracji z innymi usługami na platformie chmurowej Azure

Instalacja oraz omówienie wymaganych narzędzi usługi Azure IoT Hub dla programu Microsoft Visual Studio Code

Podłączenie urządzenia IoT do usługi Azure IoT Hub

 • Omówienie zasady działania oraz aspektów bezpieczeństwa
 • Możliwości przechowywania oraz podglądu zebranych danych
 • Omówienie możliwości wizualizacji danych za pomocą narzędzia Power BI

Wprowadzenie do usługi Azure IoT Edge

 • Omówienie zasady działania
 • Możliwości zastosowania w praktyce

Instalacja oraz omówienie wymaganych narzędzi usługi Azure IoT Edge dla programu Microsoft Visual Studio Code

Podłączenie urządzenia IoT do usługi Azure IoT Edge

 • Omówienie zasady działania (w tym omówienie integracji z usługą Azure IoT Hub) oraz aspektów bezpieczeństwa
 • Możliwości przechowywania oraz podglądu zebranych danych

Wprowadzenie do usługi Azure IoT Central

 • Omówienie zasady działania
 • Możliwości zastosowania w praktyce

Przygotowanie modelu danych dla usługi Azure IoT Central

Przygotowanie usługi Azure IoT Central w celu wizualizacji danych

Podłączenie urządzenia IoT do usługi Azure IoT Central

 • Omówienie zasady działania oraz aspektów bezpieczeństwa
 • Podgląd zebranych danych z sensorów urządzenia

Podsumowanie

Podobne szkolenia