Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem NestJS

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NODE/TS

Poziom zaawansowania:
javascripttypescriptmongosql

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

18 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Piotr Błaszczak

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

15 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

23 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

4 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem NestJS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie NestJS jest przeznaczone dla programistów ze znajomością JavaScript w zakresie podstawowym, którzy chcą poznać nowoczesne metody budowy aplikacji serwerowych w technologii Node.js i TypeScript
 • Szkolenie jest specjalnie polecane dla programistów Angular, którzy chcieliby zacząć pisać backend, gdyż architektura NestJS jest mocno nim inspirowana

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość JavaScript (ES2017)
 • Zagadnienia, które należy znać: var, const, let, pętle, operacje warunkowe, funkcja, arrow function, klasa, ES Modules, Promise, async/await

Zalety

 • Szkolenie NestJS skupia się na tworzeniu aplikacji, które będą uruchamiane jako usługa lub w kontenerze Docker
 • Przekazana wiedza będzie pozwalała tworzyć oprogramowanie zgodne z ideą „The Twelve-Factor App”
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej tworzyć aplikacje serwerowe w oparciu o Node.js
 • Poznanie dobrych praktyk, wzorców architektonicznych i narzędzi pozwalających na budowanie aplikacji, które będą skalowalne oraz łatwe w utrzymaniu i rozwoju
 • Poznanie nowoczesnego frameworka NestJS i porównanie jego zalet na tle aplikacji opartej o Express.js
 • Budowa REST API za pomocą NestJS wraz z automatycznie generowaną dokumentacją
 • Połączenie z bazą danych SQL (TypeORM) lub MongoDB (Mongoose)
 • Wykorzystanie i wzbogacenie wiedzy tak, by stworzyć skalowalną aplikację Node.js w NestJS

Program

Node.js

 • Jednowątkowa czy wielowątkowa architektura
 • Nieblokujące operacje wejścia/wyjścia
 • Moduły CommonJS

Node Package Manager (npm)

 • Dependencies/devDependencies/pearDependencies
 • Scripts
 • Bin
 • Package-lock.json

Asynchroniczność

 • Callback
 • Promise
 • async/await
 • Observable

TypeScript

 • ES Modules
 • Proces kompilacji TS do JS
 • Statyczne typowanie
 • Interfejsy
 • Dekoratory
 • Typy generyczne

Express.js

 • Budowa prostego serwera API
 • Routing
 • Architektura middleware

Architektura NestJS

 • Nest CLI
 • Dependency Injection
 • Module
 • Providers
 • Controller
 • Service
 • Pipes
 • Guard
 • Custom Decorators
 • Middleware
 • Interceptors
 • Exception Filter

Budowa REST API

 • Routing
 • Autoryzacja i Autentykacja
 • Walidacja
 • Upload Plików
 • Konfiguracja
 • Generowanie dokumentacji Swagger/OpenAPI

Bazy danych SQL

 • TypeORM + SQLite/MySQL
 • Instalacja
 • Definiowanie schematu bazy
 • Połączenie z bazą w serwisach
 • Migracje struktury bazy danych

MongoDB (opcjonalnie)

 • Mongoose
 • Instalacja @nestjs/mongoose
 • Definicja schematu bazy
 • Połączenie z bazą w serwisach

Podobne szkolenia