Tworzenie aplikacji z użyciem VueJS

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: VUEJS

Powiadom
o kolejnych terminach

# javascript

# typescript

# vuejs

Autor szkolenia:
Mateusz Kulesza

O szkoleniu

DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem zaawansowanych aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku JavaScript

ZALETY

Charakterystyczną cechą szkolenia jest szeroki zakres przedstawionego materiału przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym

Największy nacisk położony jest na techniki i narzędzia, które sprawdzają się w rzeczywistych projektach i przynoszą największy wzrost wydajności pracy

Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalających na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami programowania w najnowszej wersji języka JavaScript oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji internetowych w architekturze "Single-page application" przy użyciu frameworka Vue.js

Konstruowanie czytelnych i wydajnych aplikacji JavaScript z wykorzystaniem aktualnych możliwości tego języka

Używanie elementów programowania funkcyjnego i reaktywnego do rozwiązywania typowych problemów

Prawidłowe i efektywne skonfigurowanie środowiska do pracy z zaawansowanymi projektami front-endowymi

Stosowanie mechanizmów pozwalających kontrolować jakość kodu aplikacji JavaScript

Stworzenie aplikacji opartej na komponentach

Samodzielne tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych

Program

 • Vue Framework, czy biblioteka?
 • Architektura aplikacji Vue
 • Virtual DOM
 • Podejście przyrostowe
 • Proste aplikacje z Vue.js
 • NodeJS i NPM
 • Webpack, vue-loader
 • Vue-CLI
 • TypeScript
 • Vue Devtools
 • Pliki .vue
 • Preprocesory CSS
 • Obiekt data i model reaktywny
 • Bindowanie tekstu i atrybutów
 • Atrybuty style i class
 • Dyrektywy v-bind, v-cloak, v-text i v-html
 • ukrywanie z v-show, v-hide
 • Renderowanie warunkowe z v-if, v-else
 • Iteracje z v-for, zastosowanie atrybutu key
 • Dostęp do indeksu tablicy i klucza obiektu
 • Generowanie zakresów
 • Użycie v-for z tagiem template
 • Mechanizm wykrywania zmian Vue - jak działa?
 • Rozszerzanie modelu o nowe dane
 • Manipulacja tablicami
 • Pułapki i dobre praktyki
 • Dyrektywy v-on, v-once i wiązanie metod
 • Obiekt $event, informacje o zdarzeniu
 • Modyfikatory zdarzeń
 • Obsługa różnych typów pól formularzy
 • Dyrektywa v-model
 • Zaawansowane możliwości v-model
 • Obserwowanie danych z Watchers
  • opcje immediate i deep
 • Computed - optymalizacja dynamicznych wartości
  • gettery i settery a computed
 • Rejestrowanie komponentu - lokalne i globalne
 • Własności komponentu - Props
  • Walidacja właściwości
  • Właściwości opcjonalne i wymagane
 • Cykl życia komponentu
 • Emitowanie własnych typów zdarzeń
 • Dziedziczenie atrybutów i zdarzeń
 • Rozszerzanie komponentów
 • Komunikacja z v-model
 • Obiekty referencji DOM
 • Asynchroniczne i leniwe ładowanie
 • Mechanizm Slots
 • Wiele slotów, sloty nazwane
 • Opcjonalne sloty, treść domyślna, ukrywanie slotów
 • Bindowanie danych do slotów
 • Zaawansowane przykłady użycia slotów
 • Fetch API - użycie i polyfille
 • Vue-Resource - konfiguracja i przykład użycia
 • Axios - użycie, konfiguracja i interceptory
 • Koncepcja Single Page Application
 • Hash routing, a browser history API
 • Konfiguracja Vue-Router
  • Ścieżki
  • Nazwane ścieżki
  • Przekierowania
  • Obsługa błędów
 • Przekazywanie parametrów
 • Obiekty $router i $route
 • Tworzenie odnośników
 • Oznaczanie bieżącej pozycji
 • Nawigacja programistyczna, push i replace
 • Dynamiczne adresy
 • Router hooks, router guards - kontrola dostępu
 • Zaawansowane możliwości i przykłady
 • Wprowadzenie do Vuex
 • Store, Akcje, Mutacje, Stan i Gettery
 • Zasady działania, dobre praktyki
 • Integracja z komponentami $store i helpery
 • Moduły i namespaces
 • Przykłady i dobre praktyki
 • Vue Styleguide
 • Vue i TypeScript
 • SSR w Vue
 • Kiedy i dlaczego używać TypeScript
 • Vue CLI i TypeScript
 • Konfiguracja kompilatora
 • Komponenty jako klasy
 • Dekoratory komponentu
 • Props jako dekorator, dobre praktyki
 • Watch i Computed w TypeScript
 • Vue Stora i module jako klasy
 • Dekoratory dla Vuex Store
 • Definiowanie brakujących typów
 • Budowanie i optymalizacja vue
 • Działanie routera na zdalnym serwerze
 • Optymalizacje i dobre praktyki

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.