ISTQB® - Foundation Level (szkolenie i egzamin)

2700 PLN+23% VAT (3321 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:ISTQB/FL/FFX

Poziom zaawansowania:
testinganalysisistqb

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

1 lipiec
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Joanna Kazun

Cena:

2700 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

2 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Adam Roman

Cena:

2700 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

7 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Adam Roman

Cena:

2700 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu ISTQB® - Foundation Level (szkolenie i egzamin)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób chcących zdobyć podstawową wiedzę w zakresie testowania
 • Osób chcące przekwalifikować się na testerów
 • Testerów i programistów
 • Analityków testów i analityków biznesowych
 • Inżynierów testów i jakości
 • Kierowników testów oraz konsultantów ds. testów
 • Użytkowników wykonujących testowanie akceptacyjne
 • Kierowników ds. wytwarzania oprogramowania
 • Konsultantów w dziedzinie zarządzania

Wymagania

 • Brak formalnych wymagań wstępnych
 • Zalecane 3-6 miesięcy doświadczenia w testowaniu, ale nie jest to warunek konieczny

Zalety

 • Solidna dawka rzetelnej wiedzy teoretycznej dotyczącej testowania oprogramowania
 • Nauka praktycznych technik testowania
 • Wiedza stanowiąca fundament niezbędny do dalszego rozwoju
 • Po zdaniu egzaminu możliwość kontynuowania certyfikacji na poziomach zaawansowanym i eksperckim

Cele szkolenia

 • Dbanie o efektywną i skuteczną wymianę informacji poprzez stosowanie ogólnie przyjętego słownictwa z dziedziny testowania oprogramowania
 • Uzyskanie certyfikatu ISTQB® - Certified Tester Foundation Level
 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z testowaniem oprogramowania
 • Zrozumienie różnych praktyk wytwarzania i testowania oprogramowania oraz różnych ograniczeń związanych testowaniem, które mogą mieć zastosowanie w przypadku optymalizowania testowania pod kątem różnych kontekstów
 • Sprawne uczestniczenie w przeglądach
 • Stosowanie ogólnie przyjętych technik projektowania testów na wszystkich poziomach testów
 • Interpretowanie i wykonywanie testów na podstawie otrzymanych specyfikacji testów oraz raportowanie na temat rezultatów testów
 • Znajomość zasad zarządzania testami w zakresie dotyczącym zasobów, strategii, planowania, nadzoru nad projektem i zarządzania ryzykiem
 • Sporządzanie i udostępnianie przejrzystych, zrozumiałych raportów o defektach
 • Znajomość czynników związanych z projektem, które decydują o priorytetach testów i podejściu do testowania
 • Świadomość korzyści, jakie testowanie oprogramowania przynosi interesariuszom
 • Świadomość tego, w jaki sposób czynności testowe i produkty pracy związane z testowaniem wpisują się w realizację celów i założeń projektu oraz osiąganie przyjętych miar
 • Udzielanie pomocy w procesie wyboru i implementacji narzędzi testowych

Program

Podstawy testowania

 • Co to jest testowanie?
 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Siedem zasad testowania
 • Proces testowy
 • Psychologia testowania

Testowanie w cyklu życia oprogramowania

 • Modele cyklu życia oprogramowania
 • Poziomy testów
 • Typy testów
 • Testowanie pielęgnacyjne

Testowanie statyczne

 • Podstawy testowania statycznego
 • Proces przeglądu

Techniki testowania

 • Kategorie technik testowania
 • Czarnoskrzynkowe techniki testowania
 • Białoskrzynkowe techniki testowania
 • Techniki testowania oparte na doświadczeniu

Zarządzanie testami

 • Organizacja testów
 • Planowanie i szacowanie testów
 • Monitorowanie testów i nadzór nad testami
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Czynniki ryzyka a testowanie
 • Zarządzanie defektami

Narzędzia wspomagające testowanie

 • Uwarunkowania związane z narzędziami testowymi
 • Skuteczne korzystanie z narzędzi

Egzamin

 • Forma egzaminu: test egzaminacyjny online lub w centrum egzaminacyjnym
 • Liczba pytań: 40
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Próg zdawalności: test egzaminacyjny - 65% łącznej liczby punktów (26/40)
 • Czas trwania egzaminu: test egzaminacyjny - 60 minut (75 minut w przypadku zdawania w języku innym niż ojczysty)
 • Szczegółowe reguły egzaminacyjne: https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania

Podobne szkolenia