Trener

Adam Roman

Adam Roman picture

Adam Roman – informatyk, pracownik naukowy w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ekspertem w zakresie testowania oprogramowania oraz inżynierii jakości oprogramowania. Działalność dydaktyczna i trenerska. Od kilkunastu lat trener i wykładowca przedmiotów związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi wykłady "Testowanie oprogramowania", "Inżynieria oprogramowania", "Zarządzanie projektami IT" i "Otwarte repozytoria kodu i pomiar oprogramowania" oraz seminarium Zakładu Inżynierii Oprogramowania poświęcone zagadnieniom testowania i jakości oprogramowania. Jest również współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” oraz „Analiza biznesowa”. Jako trener od 2013 roku przeszkolił ponad tysiąc osób na ponad 100 szkoleniach ISTQB, które są zawsze bardzo wysoko oceniane przez uczestników. Podczas szkoleń opiera się w dużej części na autorskich, akredytowanych przez SJSI materiałach, będących owocem jego wieloletnich doświadczeń szkoleniowych. Prowadzi szkolenia z programów certyfikacyjnych ISTQB Certified Tester: Foundation Level, Agile Tester, Advanced Level – Test Analyst, Advanced Level – Technical Test Analyst. Prowadzi również szkolenia autorskie ("Thinking-driven testing", "Writing Effective Test-Cases"). Działalność organizacyjna. Jako członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego brał udział w pracach nad normą ISO 29119 – Software Testing Standard. Jest współautorem najnowszych sylabusów ISTQB: Analityk Testów (v3.1) oraz Techniczny Analityk Testów (v4.0), a także nowej wersji sylabusa Poziomu Podstawowego (v4.0). Jest ponadto recenzentem szeregu innych sylabusów (w tym Foundation Level 2018). W strukturach ISTQB jest członkiem grup Foundation Level WG, Advanced and Expert Level WG, a także Glossary WG, gdzie współpracuje nad utrzymaniem słownika pojęć testerskich ISTQB. Jest członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, gdzie pełni funkcję Doradcy Zarządu, oraz – od 2017 roku – członkiem kapituły konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepszą książkę informatyczną. W 2017 roku pełnił rolę przewodniczącego komitetu programowego konferencji Testwarez 2017 – największej konferencji testerskiej w Polsce. Współpraca z firmami IT, praktyka. Współpracownik i doradca różnych firm z branży IT, brał udział w projektach dotyczących testowania oprogramowania w firmach takich jak Motorola, Yellow Lab czy Blackbird. Przez 2 lata pracował na stanowisku Principal e-commerce marketing analyst w lastminute.com. Konferencje, wystąpienia, artykuły w prasie branżowej. Wielokrotnie występował – w większości przypadków na zaproszenie – jako prelegent na wielu konferencjach testerskich i informatycznych (Testwarez, Testing Cup, KraQA, WarszawQA, SkładQA, RzeQA, GigaCon, TestWell, CareerCon, Code-Europe, Women i Technology). Jest również zapraszany przez firmy do prowadzenia prelekcji z zakresu wykorzystania praktycznych metod testowania (m.in. Sabre, Motorola, Ocado). Jest autorem szeregu artykułów w prasie branżowej, m.in. w magazynie CIO, Computerworld, Prgramista, Software Developer’s Journal). Certyfikaty. Posiada wiele certyfikatów zawodowych poświadczających jego wiedzę ekspercką w zakresie testowania i jakości oprogramowania. W szczególności jest pierwszą w Polsce osobą, która uzyskała w ISTQB certyfikat poziomu eksperckiego – ISTQB Certified Tester Expert Level – Improving the Test Process.

Co robię na co dzień?

Jestem pracownikiem naukowym w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę badania w zakresie nauczania maszynowego oraz testowania i jakości oprogramowania - w szczególności interesuje mnie testowanie mutacyjne oraz efektywne techniki projektowania testów.

Dlaczego lubię szkolić?

Jestem wykładowcą z ponad 15-letnim stażem. Zawsze lubiłem dydaktykę, a największą przyjemność sprawia mi to, gdy student/uczestnik szkolenia zrozumie jakieś trudne zagadnienie, które jestem w stanie wytłumaczyć prostym językiem.

Powiązane treści