IREB® CPRE Advanced Level - Requirements Modeling (szkolenie i egzamin)

5850 PLN+23% VAT (7195 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:IREB/RM/FFX

Poziom zaawansowania:
certificationirebreqb

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

27 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

5850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

23 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Karolina Zmitrowicz

Cena:

5850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

21 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

5850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

3 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

5850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu IREB® CPRE Advanced Level - Requirements Modeling (szkolenie i egzamin)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób posiadających certyfikat IREB® CPRE na poziomie podstawowym, które planują rozwój swojej kariery zgodnie z programem certyfikacji IREB®
 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych, odpowiedzialnych za modelowanie rozwiązań informatycznych
 • Inżynierów oprogramowania i systemów

Wymagania

 • Posiadanie certyfikatu IREB® CPRE Foundation Level
 • Znajomość pojęć i zagadnień omawianych w programie nauczania IREB® CPRE poziom podstawowy
 • Co najmniej roczne doświadczenie w projektach rozwoju oprogramowania w roli analityka lub podobnej

Zalety

 • Analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych ze wskazaniem na istotne dla zdania egzaminu aspekty
 • Teoria poparta praktyką projektową - odniesienie omawianych tematów do rzeczywistych sytuacji projektowych
 • Egzamin: test egzaminacyjny oraz praca pisemna (esej)

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z perspektywami modelowania rozwiązania wg IREB®
 • Nauka modelowania rozwiązania z użyciem notacji UML
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IREB® CPRE Advanced Level

Program

Podstawowe zasady modelowania wymagań

 • Motywacja do modelowania wymagań
 • Przegląd widoków i języków modelowania wymagań
 • Dostosowywanie języków modelowania i integrowanie wymagań tekstowych
 • Zalety modelowania wymagań i jakość modeli

Modelowanie kontekstu w inżynierii wymagań

 • Cel modelowania kontekstu i podstawowe pojęcia
 • Podstawowe elementy modelowania kontekstu
 • Notacja i zasady modelowania kontekstu przy użyciu diagramów przepływu danych
 • Inne rodzaje modelowania kontekstu

Widok struktury informacji w modelowaniu wymagań

 • Cel modelowania struktury informacji
 • Modelowanie klas, atrybutów i typów danych
 • Modelowanie prostych relacji, agregacji i kompozycji
 • Modelowanie generalizacji i specjalizacji
 • Inne koncepcje modelowania

Widok dynamiczny w modelowaniu wymagań

 • Przegląd dynamicznych widoków w modelowaniu wymagań
 • Cele i elementy modelowania przypadków użycia
 • Identyfikowanie przypadków użycia i ich specyfikowanie w postaci tekstu
 • Strukturyzacja przypadków użycia i pakietów
 • Modelowanie przepływu danych, modelowanie przepływów sterowania i typy diagramów
 • Modelowanie wymagań przy użyciu diagramów przepływu danych
 • Modelowanie wymagań przy użyciu diagramów aktywności
 • Łączenie i dekompozycja funkcji oraz zapewnianie spójności
 • Cele i elementy modelowania zorientowanego na stan
 • Modelowanie wymagań przy użyciu maszyny stanów

Modelowanie scenariuszy w inżynierii wymagań

 • Podstawowe zasady modelowania scenariuszy w inżynierii wymagań
 • Proste modelowanie scenariuszy przy użyciu diagramów sekwencji
 • Zaawansowane modelowanie scenariuszy przy użyciu diagramów sekwencji
 • Modelowanie scenariuszy przy użyciu diagramów komunikacji

Egzamin

 • Forma egzaminu: test egzaminacyjny oraz praca pisemna (esej)
 • Liczba pytań: 65
 • Dostępne języki: angielski, niemiecki.
 • Próg zdawalności: test egzaminacyjny - 70% łącznej liczby punktów oraz praca pisemna - 60% łącznej liczby punktów
 • Przed złożeniem pracy pisemnej kandydat musi zdać test egzaminacyjny
 • Czas egzaminu: test egzaminacyjny - 75 minut (90 minut w przypadku zdawania w języku innym niż ojczysty), praca pisemna musi być złożona w terminie 12 m-cy od testu egzaminacyjnego
 • Szczegółowe reguły egzaminacyjne: https://www.ireb.org/content/downloads/6-cpre-advanced-level-examination-regulations/ireb_examination_regulations_al_v2.1-en.pdf

Podobne szkolenia