IREB® CPRE Advanced Level - Requirements Elicitation (szkolenie i egzamin)

5850 PLN+23% VAT (7195 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:IREB/RE/FFX

Poziom zaawansowania:
certificationiqbbairebreqb

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

27 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

5850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

29 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

5850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

28 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

5850 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu IREB® CPRE Advanced Level - Requirements Elicitation (szkolenie i egzamin)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych
 • Inżynierów oprogramowania i systemów
 • Osób posiadających certyfikat IREB® CPRE na poziomie podstawowym i planujących rozwój swojej kariery zgodnie z programem certyfikacji IREB®

Wymagania

 • Znajomość pojęć i zagadnień omawianych w programie nauczania IREB® CPRE poziom podstawowy
 • Co najmniej roczne doświadczenie w projektach rozwoju oprogramowania w roli analityka lub podobnej
 • W przypadku osób przystępujących do egzaminu IREB® Advanced Level - posiadanie certyfikatu IREB® CPRE Foundation Level

Zalety

 • Teoria poparta praktyką projektową - odniesienie omawianych tematów do rzeczywistych sytuacji projektowych
 • Analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych ze wskazaniem na istotne dla zdania egzaminu aspekty

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z czynnościami i technikami pozyskiwania wymagań wg IREB®
 • Zapoznanie uczestników z zasadami konsolidacji wymagań
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IREB® CPRE Advanced Level

Program

Ramy dla strukturyzacji i zarządzania elicytacją wymagań i rozwiązywaniem konfliktów

 • Zakres elicytacji i rozwiązywania konfliktów w Inżynierii Wymagań
 • Czynniki istotne dla podejścia do planowania elicytacji i rozwiązywania konfliktów
 • Planowanie i realizacja elicytacji wymagań i rozwiązywania konfliktów
 • Wzorce procesowe

Źródła wymagań

 • Podstawy źródeł wymagań
 • Identyfikacja, klasyfikacja, zarządzanie interesariuszami
 • Identyfikacja, klasyfikacja, zarządzanie systemami

Techniki elicytacji

 • Techniki pozyskiwania wymagań
 • Techniki projektowania i generowania pomysłów
 • Narzędzia wspomagające myślenie
 • Przykład strukturyzacji technik elicytacji: atrybuty

Rozwiązywanie konfiktów

 • Identyfikacja konfliktu
 • Analiza konfliktu
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Dokumentacja rozwiązywania konfliktów

Umiejętności Inżyniera Wymagań

 • Wymagane umiejętności w obszarach elicytacji
 • Teoria komunikacji i modele komunikacji
 • Autorefleksja nad osobistymi umiejętnościami w zakresie elicytacji wymagań
 • Możliwości rozwoju osobistego
 • Uczenie się na podstawie wcześniejszych doświadczeń

Egzamin

 • Forma egzaminu: test egzaminacyjny oraz praca pisemna (esej)
 • Liczba pytań: 65
 • Dostępne języki: angielski, niemiecki
 • Próg zdawalności: test egzaminacyjny - 70% łącznej liczby punktów, praca pisemna - 60% łącznej liczby punktów
 • Przed złożeniem pracy pisemnej kandydat musi zdać test egzaminacyjny
 • Czas egzaminu: test egzaminacyjny - 75 minut (90 minut w przypadku zdawania w języku innym niż ojczysty), praca pisemna musi być złożona w terminie 12 m-cy od testu egzaminacyjnego
 • Szczegółowe reguły egzaminacyjne: https://www.ireb.org/content/downloads/6-cpre-advanced-level-examination-regulations/ireb_examination_regulations_al_v2.1-en.pdf

Podobne szkolenia