Trener

Łukasz Bartnicki

Łukasz  Bartnicki picture

Ukończył dzienną informatykę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (studia I stopnia) oraz dzienną informatykę na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (studia II stopnia), gdzie obronił pracę magisterską. Studiował również fizykę na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (studia dzienne). Obecnie, zawodowo zajmuje się inżynierią oprogramowania, inżynierią danych oraz współpracuję z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, gdzie realizuje wykłady z zakresu inżynierii oprogramowania, wzorców projektowych, algebry liniowej oraz wstępu do uczenia maszynowego. Jako software engineer, pracował między innymi nad projektami w firmie Roche (szwajcarski koncert diagnostyczno - farmaceutyczny), których celem było powstawanie rozwiązań stosowanych w obszarze badań klinicznych. Wcześniej pracował także w firmie Thomson Reuters. Od prawie sześciu lat współpracuje również z firmami, których celem jest nauczanie obecnych i przyszłych deweloperów podstawowych koncepcji stosowanych w inżynierii oprogramowania a także technologii, związanych z platformami / językami: Java, Kotlin i Python. Jego nauczanie skoncentrowane jest przede wszystkim na rozwijanie u uczestników myślenia analitycznego, komputacyjnego / algorytmicznego, ponadczasowego i abstrakcyjnego, które ma prowadzić do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz samodzielnej nauki nowych technologii w rzeczywistości, w której jest duża dynamika rozwoju technologii informatycznych. Mając styczność z najnowszymi wersjami technologii, jest również w stanie przekazywać wiedzę dotyczącą aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych. Brał również udział w procesach rekrutacyjnych do projektów w obszarze IT, weryfikując umiejętności i wiedzę kandydatów a także występował na prelekcjach, dotyczących przeważnie rozwiązań w tak zwanym obszarze “BigData”, takich jak Hackathon czy Kariera IT. Oprócz tematów związanych z informatyką, interesuje się psychologią poznawczą (przede wszystkim psychologią myślenia), uczeniem maszynowym i od niedawna fotografią. Wolny czas stara się spędzać aktywnie, na przykład zwiedzając Andaluzję i odbywając amatorskie wędrówki górskie.