Trener

Krzysztof Rudaś

Krzysztof Rudaś picture

Doktor nauk matematycznych, obecnie pracujący w Instytucie Podstaw Informatyki PAN i na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2022 roku obronił doktorat na tym wydziale. Interesuje się statystyką matematyczną, data miningiem, metodami regresyjnymi i szeregami czasowymi. Specjalizuje się w zagadnieniu modelowania przyczynowego (uplift modeling). Jest współautorem kilku ważnych publikacji z tej dziedziny. Oprócz pracy naukowej prowadzi także zajęcia dydaktyczne z zakresu statystyki dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Co robię na co dzień?

Pracuję naukowo w Instytucie Podstaw Informatyki PAN prowadząc badania dotyczące uplift modelingu. Ponadto prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dotyczące statystyki, regresji i metod klasyfikacji.

Dlaczego lubię szkolić?

Przekazywanie własnego doświadczenia i dzięki temu pomaganie innym w rozwoju daje mi dużą satysfakcję. Ponadto szkolenie innych pozwala na lepsze poukładanie i poszerzanie swojej własnej wiedzy.