Trener

Adam Roman

Adam Roman picture

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015, "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018, "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer

Co robię na codzień?

Jestem pracownikiem naukowym w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę badania w zakresie nauczania maszynowego oraz testowania i jakości oprogramowania - w szczególności interesuje mnie testowanie mutacyjne oraz efektywne techniki projektowania testów.

Dlaczego lubię szkolić?

Jestem wykładowcą z ponad 15-letnim stażem. Zawsze lubiłem dydaktykę, a największą przyjemność sprawia mi to, gdy student/uczestnik szkolenia zrozumie jakieś trudne zagadnienie, które jestem w stanie wytłumaczyć prostym językiem.

Powiązane treści