Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

Zespół Sages
Ikona kalendarza
16 maja 2024

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medycznym w Warnie. Celem projektu było wdrożenie systemu pozwalającego na kompleksowe zarządzanie informacją o nauce i potencjałem badawczym.

Uniwersytet Medyczny w Warnie, znany również jako Uniwersytet Medyczny im. Paraskewa Stojanowa, to prestiżowa bułgarska publiczna szkoła wyższa, która została założona w 1961 roku. Uczelnia ta jest uznawana za jedną z czołowych instytucji medycznych w regionie. Oferuje szeroki zakres programów edukacyjnych w dziedzinie medycyny, stomatologii, farmacji i zdrowia publicznego. Uniwersytet słynie z nowoczesnego podejścia do nauczania, badań naukowych oraz z międzynarodowej współpracy, co przyczynia się do jego silnej pozycji w środowisku akademickim.

Wdrożenie systemu Omega-PSIR

System Omega-PSIR, stworzony przez Politechnikę Warszawską, jest zaawansowanym narzędziem wspierającym zarządzanie informacją naukową i potencjałem badawczym. System ten łączy w sobie funkcjonalności Systemu Informacji o Badaniach (CRIS), Repozytorium Instytucjonalnego (IR), oraz Systemu Budowania Profilu Naukowca (RPS). Omega-PSIR pozwala na kompleksowe zarządzanie informacją o aktywnościach badawczych, ewaluację instytucji i jej pracowników, a także przyczynia się do budowania wizerunku i rozpoznawalności uczelni na arenie międzynarodowej.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu Omega-PSIR dla Uniwersytetu Medycznego w Warnie są wielowymiarowe. Umożliwia on efektywną komunikację wyników badań naukowych, zwiększa widoczność dorobku uczelni w świecie, a także ułatwia wyszukiwanie ekspertów i nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Dzięki temu systemowi, Uniwersytet Medyczny w Warnie może teraz zarządzać swoim potencjałem badawczym w sposób bardziej zorganizowany i efektywny.

Zintegrowane rozwiązania dla uczelni

W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Warnie, Sages z sukcesem wdrożył szereg dodatkowych rozwiązań, które przyniosły uczelni konkretne korzyści. Integracja z zewnętrznymi serwisami takimi jak WoS, SherpaRoMEO, CrossRef, ORCID, Google Analytics, i Google Scholar pozwoliła na znaczące poszerzenie możliwości analizy i prezentacji dorobku naukowego uczelni. Dzięki temu, prace badawcze Uniwersytetu zyskały większą widoczność w międzynarodowych bazach danych, co przekłada się na wzrost prestiżu i uznania na arenie globalnej.

Migracja danych kadrowych z systemu uczelni umożliwiło zachowanie spójnych informacji o pracownikach uczelni.

Migracja danych z DSpace do Omega-PSIR pozwoliła na skonsolidowanie systemów . Teraz Uniwersytet Medyczny w Warnie ma spójny i zintegrowany system do przechowywania publikacji, prac naukowych i innych materiałów, a jego użytkownicy mogą wygodnie przeglądać i wyszukiwać zasoby naukowe w jednym interfejsie.

Dostosowanie wizualne strony internetowej uczelni, oprócz poprawy estetyki, ułatwiło nawigację i dostęp do informacji dla studentów, pracowników oraz odwiedzających. Jest to szczególnie ważne w kontekście budowania wizerunku uczelni jako nowoczesnej i otwartej na świat instytucji.

Szkolenia dla użytkowników, które zostały przeprowadzone, zapewniły, że personel uczelni jest dobrze przygotowany do pracy z nowymi systemami, co gwarantuje ich efektywne wykorzystanie i maksymalizację korzyści płynących z wdrożenia.

Pierwsze kroki na międzynarodowej arenie

Projekt wdrożenia systemów w Uniwersytecie Medycznym w Warnie był przełomowym przedsięwzięciem, które zakończyło się pełnym sukcesem. Przez okres od maja 2023 do stycznia 2024 roku, nasz zespół pracował nad integracją zaawansowanych rozwiązań IT, które przyczyniły się do znaczącej modernizacji i optymalizacji procesów uczelnianych. Współpraca ta nie tylko umożliwiła Uniwersytetowi Medycznemu w Warnie dostęp do najnowszych technologii, ale również pozwoliła na zwiększenie efektywności pracy naukowej i administracyjnej.

Wdrożenie to było wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, była to pierwsza zagraniczna realizacja polskiego systemu, co wymagało szczególnej uwagi ze względu na bariery językowe i różnice w wymaganiach ewaluacyjnych. Po drugie, cały projekt został przeprowadzony zdalnie, co stanowiło dodatkowe wyzwanie, ale jednocześnie potwierdziło naszą zdolność do efektywnego zarządzania projektami na odległość. Po trzecie, dzięki zastosowaniu automatyzacji procesów wdrożeniowych, udało się skrócić czas realizacji i zminimalizować ryzyko błędów.

Podsumowując, wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie jest dowodem na to, że polskie rozwiązania są w stanie sprostać globalnym wyzwaniom i spełnić oczekiwania zagranicznych instytucji. Dzięki temu projektowi, Uniwersytet Medyczny im. Paraskewa Stojanowa może cieszyć się kompleksowym systemem, który nie tylko usprawnia codzienną pracę, ale również otwiera nowe możliwości dla rozwoju naukowego i edukacyjnego.

Otwarta nauka to dynamiczny trend, który zdobywa uznanie w całej Europie. Uczelnie oraz instytucje badawcze i naukowe coraz bardziej dążą do upubliczniania swoich zasobów, wyników badań i publikacji. Jesteśmy dumni, mogąc dostarczać nowoczesne rozwiązania IT, które są kluczowe dla rozwoju i konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym oraz przyczyniają się do innowacyjnych odkryć i postępu nauki.

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...

Ikona kalendarza

18 kwiecień

400 mln złotych na dostępność uczelni: Jak skorzystać ze środków FERS?

Uczelnie w Polsce mogą uzyskać do 97% wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, eliminując bariery dla os...

Ikona kalendarza

28 marzec

Akcja RABATKA - Poznaj wiosenną promocję!

Trwa tegoroczna wiosenna promocja: Akcja RABATKA, dzięki której możesz zaoszczędzić na szkoleniach otwartych z naszej autorskiej ofer...