Rekrutacja w IT - case study

Edyta Wilgos
Ikona kalendarza
22 września 2023

Wyzwanie

Potrzeba: Lider w dziedzinie realizacji kompleksowych rozwiązań technologicznych potrzebował wsparcia w zatrudnieniu grupy przynajmniej 10 programistów w jednym czasie, z kompetencjami minimum Junior Java, mających doświadczenie w pracy biznesowej. Naszemu klientowi zależało, żeby jego przyszli pracownicy potrafili wykorzystać w realnych projektach posiadane umiejętności oraz żeby maksymalnie skrócić czas onboardingu.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy dedykowaną Akademię Java Developer PRO, której celem było pozyskanie z rynku doświadczonych w programowaniu kandydatów oraz uzupełnienie i wyrównanie ich kompetencji do poziomu zadowalającego klienta. Wobec uczestników, poza określonym doświadczeniem, wymagana była również gotowość do zaangażowania się w realizację intensywnego kursu, a po jego zakończeniu gotowość do podjęcia pracy u naszego klienta.

Realizacja

Realizacja Akademii rekrutacyjno-rozwojowej podzielona była na 3 główne części.

Etap 1. Rekrutacja i selekcja kandydatów spełniających oczekiwania klienta

W pierwszym kroku zdefiniowaliśmy wspólnie z klientem profil idealnego kandydata do pracy na wymaganym stanowisku. Omówiliśmy wyzwania, jakie będą stawiane przed przyszłymi pracownikami i przykładowe projekty. Wspólnie z osobami merytorycznymi określiliśmy wymagane kompetencje “wejściowe” do projektu oraz zdefiniowaliśmy profil idealnego absolwenta Akademii.

Ustaliliśmy, że absolwent kursu będzie posiadał solidne fundamenty programowania w Javie, dostosowane do oczekiwań Klienta względem kandydatów na stanowiska Java Developer m.in.

  • będzie potrafił korzystać z narzędzi umożliwiających realizację projektu m.in. systemu kontroli wersji, Docker czy serwera ciągłej integracji;
  • nauczy się pracować w zwinnym zespole, realizować przydzielone zadania, współpracować z innymi programistami;
  • zdobędzie umiejętność budowania kompletnych aplikacji od warstwy utrwalania, aż po usługi REST / interfejs użytkownika;
  • opanuje testowanie na poziomie jednostkowym i integracyjnym oraz stosowanie podejścia Test Driven Development;
  • będzie tworzyć czysty kod i architekturę, świadomie stosować wzorce projektowe oraz refaktoryzacyjne;
  • nauczy się wykorzystywać i integrować najbardziej popularne rozwiązania na JVM.

Po naszej stronie była rekrutacja i selekcja kandydatów. Stworzyliśmy plan i harmonogram działań, ogłosiliśmy nabór i zadbaliśmy o cały proces komunikacji. Równolegle prowadziliśmy kampanię marketingową, która zapewniła skuteczne dotarcie do grupy docelowej. Wstępną selekcję kandydatów wykonaliśmy za pomocą formularzy i testów predyspozycji. W kolejnym kroku metodą wywiadów 1:1 sprawdzaliśmy motywację i gotowość zaangażowania w realizację projektu, a także dodatkowe wymagane przez klienta umiejętności. Wynikiem procesu selekcji było podpisanie z grupą 15 idealnych kandydatów umowy, w której każdy zadeklarował gotowość do zaangażowania się w warsztaty, wykazywanie stosownych postępów i gotowości podjęcia pracy zgodnie z przedstawionymi warunkami.

Etap 2. Realizacja intensywnej Akademii

Szczegółowy program kursu został opracowany przez naszych ekspertów i trenerów na podstawie wytycznych od klienta, oraz w oparciu o analizę dotychczasowych umiejętności i doświadczenia uczestników. Program szkoleniowy zaplanowano na 25 dni warsztatów z trenerem (po 8h każdy) w rozkładzie dwudniowych spotkań w wybrane weekendy. Proces edukacji został rozłożony na okres 5 miesięcy. Grupa liczyła 15 osób, z czego 10 najlepszych absolwentów miało otrzymać propozycję współpracy od naszego klienta.

Całość przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami i według ustalonego zakresu. Pomiędzy modułami przeprowadzaliśmy zadania i testy, które pozwalały monitorować przyrost wiedzy i umiejętności uczestników. Zajęcia miały formę intensywnych warsztatów i bardzo mocno skupiały się na praktycznych umiejętnościach, na czym zależało klientowi. Poza warsztatami szkoleniowymi w wyznaczonych terminach uczestnicy mieli możliwość indywidualnej konsultacji z trenerem i stały kontakt na slacku. Udostępniliśmy uczestnikom e-learningowy kurs z wybranego zakresu oraz nagrania wideo z weekendowych zajęć. W trakcie trwania programu realizowane były projekty praktyczne: grupowy oraz indywidualny, który wymagał zastosowania i wykorzystania umiejętności niezbędnych na nowym stanowisku.

Etap 3. Selekcja absolwentów Akademii

Weryfikacja przyrostu wiedzy i umiejętności odbywała się na bieżąco w trakcie trwania kursu. Na koniec zarekomendowaliśmy klientowi 12 absolwentów, którzy według nas wykazali największe postępy. Klient przeprowadził selekcję kandydatów własnymi metodami i zaproponował współpracę każdemu absolwentowi z naszego polecenia.

Rezultat:

Akademia w opisanym formacie pozwoliła na sprawne zatrudnienie grupy 12 osób, które wykazywały podobny poziom kwalifikacji i mogły sprawnie przystąpić do pracy w projektach wymagających wykorzystania konkretnych umiejętności. Absolwenci kursu zostali rzetelnie przygotowani do pracy na wyznaczonym stanowisku. Zrealizowany projekt pozwolił klientowi zaoszczędzić na kosztach rekrutacyjnych oraz usprawnić proces on-boardingu pracowników. Poza korzyściami finansowymi realizowana Akademia pozytywnie wpłynęła na postrzeganie klienta jako organizację inwestująca w rozwój swoich pracowników i zwiększyła ich rozpoznawalność na rynku pracy oraz lojalność pracowników.

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...

Ikona kalendarza

18 kwiecień

400 mln złotych na dostępność uczelni: Jak skorzystać ze środków FERS?

Uczelnie w Polsce mogą uzyskać do 97% wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, eliminując bariery dla os...