Problem n + 1 w Hibernate

Radosław Kondziołka
Ikona kalendarza
21 stycznia 2021

Hibernate jest bardzo popularnym frameworkiem typu ORM (Object-relational mapping) dedykowanym dla programów pisanych w Javie czy też innych językach uruchamianych w maszynie wirtualnej Javy, np. w Kotlinie. Tego typu narzędzia umożliwiają dwukierunkowe odwzorowywanie świata relacji baz danych na świat obiektów. Popularność relacyjnych baz danych jako składowisk znajduje swoje odbicie w popularności rozwiązań ORM. I - jak to często bywa - w tym miejscu pojawiają się często popełniane niedopatrzenia, skutkujące czy to niepoprawnym zachowaniem, czy też obniżeniem wydajności. Jednym z takich znanych problemów jest tytułowy problem n + 1, o którym traktuje ten wpis.

Problem n + 1

Problem n + 1 może pojawić się w przypadku, w którym jedna z encji (tabel) odwołuje się do innej encji (tabeli). W takiej sytuacji zdarza się, że w celu pobrania wartości encji zależnej wykonywanych jest n nadmiarowych zapytań podczas, gdy wystarczyłoby tylko jedno. Nie trzeba nikogo przekonywać, że ma to negatywny wpływ na wydajność systemu i generuje niepotrzebne obciążenie bazy danych. Zwłaszcza że liczba zapytań rośnie wraz z n. Sam problem jest często przedstawiany jako występujący tylko w relacji jeden do wielu (javax.persistence.OneToMany) bądź jedynie w przypadku leniwego ładowania danych (javax.persistence.FetchType.LAZY). Jest to nieprawda i należy pamiętać, że problem ten może wystąpić również w relacji jeden do jeden oraz przy “zachłannym” ładowaniu encji zależnych.

Wyobraźmy sobie, że modelujemy relację pudełka i zabawek. Na początku stwórzmy prostą klasę, która umożliwia pobranie określonej liczby pudełek z bazy danych:

1class Storage {
2  fun getBoxes(limit: Int): List<Box> {
3    return getEntityManager()
4      .createQuery("select b from Box b order by id", 
5             Box::class.java)
6  		.setMaxResults(limit)
7  		.resultList
8  }
9
10  private fun getEntityManager(): EntityManager {
11    return Persistence.createEntityManagerFactory("persistence")
12      .createEntityManager()
13  }
14}
15
16fun main(args: Array<String>) {
17  val storage = Storage()
18  println(storage.getBoxes(4))
19}

A teraz zamodelujmy relację pudełko-zabawki. Załóżmy, że wiele zabawek może należeć do jednego pudełka. Schemat bazy danych mógłby wyglądać tak:

obraz1blogsages.webp

Widzimy tutaj relację jeden do wielu pomiędzy tabelami. Korzystając z JPA (Java Persistence API) w implementacji Hibernate możemy zapisać to w języku Kotlin w sposób następujący:

1@Table(name = "box")
2@Entity
3data class Box(
4  @Id
5  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
6  val id: Int,
7
8  @Column(name = "name", length = 50, nullable = false)
9  val name: String,
10
11  @OneToMany(fetch = FetchType.EAGER, cascade = [CascadeType.ALL])
12  @JoinColumn(name = "box_id")
13  val toys: List<Toy>
14)
15
16@Table(name = "toy")
17@Entity
18data class Toy(
19  @Id
20  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
21  val id: Int,
22
23  @Column(name = "name", length = 50, nullable = false)
24  val name: String
25)

Wykonajmy zapytanie z funkcji main, które ma za zadanie pobrać cztery pudełka z bazy danych i popatrzmy na wykonane zapytania przez Hibernate:

1select box.id, box.name from box order by box.id limit 4
2select toy.box_id, toy.id, toy.name from toy where toy.box_id=4
3select toy.box_id, toy.id, toy.name from toy where toy.box_id=2
4select toy.box_id, toy.id, toy.name from toy where toy.box_id=1
5select toy.box_id, toy.id, toy.name from toy where toy.box_id=3

Wyraźnie widać, że zostało wykonane 4 + 1 zapytań w celu pobrania czterech pudełek. Najpierw Hibernate pobrał cztery dowolne pudełka, po czym dla każdego z nich wykonał po jednym zapytaniu, żeby pobrać zabawki doń należące. Zadanie to mogłoby zostać z powodzeniem wykonane, używając tylko jednego zapytania, zmieniając samo zapytanie JPQL:

1fun getBoxes(limit: Int): List<Box> {
2  return getEntityManager()
3    .createQuery("select b from Box b join fetch b.toys order by
4           b.id", Box::class.java)
5	 .setMaxResults(limit)
6  	 .resultList
7}

Teraz, liczba wysłanych zapytań do bazy danych została zredukowana do jednego:

1select box.id, toy.id, box.name, toy.name, toy.box_id, from box inner join toy on box.id=toy.box_id order by box.id

Nie zawsze jednak najlepszym sposobem na wykonanie tego typu zadania jest pisanie własnych zapytań. Co w sytuacji, gdy korzystamy np. z repozytoriów dostarczanych przez Spring Data? Istnieje jeszcze inne podejście do rozwiązania tego problemu, a mianowicie posłużenie się adnotacją org.hibernate.annotations.BatchSize, którą możemy odnaleźć w bibliotece Hibernate ORM Hibernate Core. Zastosujemy tę adnotację umieszczając ją nad polem toys:

1@Table(name = "box")
2@Entity
3data class Box(
4  @Id
5  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
6  val id: Int,
7
8  @Column(name = "name", length = 50, nullable = false)
9  val name: String,
10
11  @OneToMany(fetch = FetchType.EAGER, cascade = [CascadeType.ALL])
12  @JoinColumn(name = "box_id")
13  @BatchSize(size = 256)
14  val toys: List<Toy>
15)

Dodanie adnotacji @BatchSize nad polem toys sprawia, że Hibernate będzie pobierał dane o zabawkach przypisanych danym pudełkom “paczkami” (batchowo), tj. dla do 256 instancji Box, Hibernate pobierze ich zabawki w ramach jednego zapytania. Spójrzmy na zapytania, które zostały wygenerowane dla pierwszej wersji funkcji getBoxes:

1select box.id, box.name from box order by box.id limit 4
2select toy.box_id, toy.id, toy.name from toy where toy.box_id in 
3  (4, 1, 2, 3)

Bezsprzecznie widać, że drugie zapytanie pobiera całą “paczkę” pudełek. Jeżeli natomiast rozmiar paczki zostałby ograniczony do dwóch (@BatchSize(size = 2)) to ujrzelibyśmy dwa zapytania, każde pobierające po dwa elementy na paczkę:

1select box.id, box.name from box order by box.id limit 4
2select toy.box_id, toy.id, toy.name from toy where toy.box_id in
3	(4, 1)
4select toy.box_id, toy.id, toy.name from toy where toy.box_id in
5	(2, 3)

Podsumowanie

Relacje typu jeden do jeden czy też typu jeden do wielu są zupełnie naturalne w relacyjnych systemach baz danych. Z tego też powodu nierzadko można spotkać się z tym problemem w aplikacjach, które korzystają z Hibernate. Przedstawione tutaj wyniki zostały uzyskane, korzystając z bibliotek:

 • Hibernate Core Relocation 5.4.24.Final,
 • Hibernate JPA 2.0 API 1.0.0.Final,
 • MySQL Connector/J 8.0.22, oraz z bazy danych MySQL 5.7.25. Zapytania dla czytelności zostały nieco uproszczone, ale ich znaczenie i sens zostały całkowicie zachowane.

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...

Ikona kalendarza

18 kwiecień

400 mln złotych na dostępność uczelni: Jak skorzystać ze środków FERS?

Uczelnie w Polsce mogą uzyskać do 97% wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, eliminując bariery dla os...