Pożyczki na kształcenie - czym są i kto może skorzystać?

Karolina Zadroga
Product Marketing Manager
Ikona kalendarza
1 września 2021

Pożyczki na edukację to nieoprocentowana, bezpłatna pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Kto może starać się o pożyczkę, jakie są jej zalety i kiedy rozpoczyna się nabór wniosków? Odpowiadamy!

Pożyczki na kształcenie - dla kogo?

O pożyczkę może ubiegać się każda pełnoletnia osoba, która zamieszkuje na terenie Polski. Dodatkowo należy posiadać zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenie pożyczki. Co ważne nieistotny jest status zatrudnienia - wnioskodawce może być osobą bezrobotną, pracownikiem lub przedsiębiorcą. Wnioskowana kwota pożyczki może wynieść do 100 000 zł. Z pożyczki może zostać sfinansowane każde szkolenie Sages.

Rodzaje pożyczek na kształcenie: OPEN i POWER

Pożyczki na kształcenie wypłacane są z funduszy europejskich: POWER i OPEN.

Fundusz OPEN

W ramach projektu Fundusz „OPEN” można ubiegać się o pożyczkę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Z pożyczki można sfinansować do 100% kosztów szkolenia, które jeszcze się nie rozpoczęło, a także koszty szkolenia, które już zostało rozpoczęte, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw). Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest m.in. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem nowych kompetencji. Wnioski o pożyczkę można składać poprzez stronę Funduszu OPEN, gdzie znajdują się także informacje o aktualnych terminach naborów.

Fundusz POWER

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. kursy i szkolenia o wartości nie mniejszej niż 600 zł i nie większej niż 100 000 zł. Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. Dodatkowe 5% zwrotu mogą otrzymać osoby wymienione szczegółowo tutaj. Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też, które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Wnioski można składać za pomocą generatora wniosków o pożyczkę na stronie programu POWER, gdzie znajdują się także informacje o aktualnych terminach naborów.

Chcesz starać się o pożyczkę?

Chcesz ubiegać się o pożyczkę i potrzebujesz informacji? Nasi opiekunowie klienta z chęcią udzielą Ci pomocy w zakresie pozyskania informacji o dokumentach niezbędnych do złożenia wniosku w Twojej lokalizacji, a także pomogą Ci skutecznie uargumentować wybraną formę wsparcia, z uwzględnieniem obecnych lub przyszłych potrzeb kształcenia Twoich pracowników. Skontaktuj się z nami.

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

4 czerwiec

Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR 2024 już za nami

Druga edycja Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR była skierowana do władz i pracowników ponad 45 Bibliotek uczelni wyższych oraz inst...

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...