Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR 2024 już za nami

Zespół Sages
Ikona kalendarza
4 czerwca 2024

Tegoroczna dwudniowa edycja Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR w Gdańsku była wyjątkowym wydarzeniem. Organizowane przez Grupę Użytkowników oraz twórców systemu, spotkanie skupiło się na tematach związanych ze sprawozdawczością i danymi badawczymi. Przez dwa dni uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w dyskusjach, warsztatach i prezentacjach.

Gospodarzem tegorocznej edycji była Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem odbyły się konsultacje dla chętnych. Zakres tematyczny był bardzo szeroki. Obejmował publikacje, projekty, bazę czasopism, panel redaktora oraz dane badawcze i multimedia. Stoliki obsługiwane były przez przedstawicieli instytucji korzystających z systemu Omega–PSIR. Był również „Superstolik”, prowadzony przez przedstawicieli Sages, przy którym można było konsultować dowolny temat.

Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR otworzyła Przewodnicząca Rady Bibliotecznej UG prof. dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno. W wystąpieniu podkreśliła, że nowa formuła współpracy, prowadzonej w ramach kształtującej się społeczności użytkowników systemu, daje nadzieję na postępujący rozwój oprogramowania, wzmacnianie silnych stron i eliminacji słabych aspektów.

Następne wystąpienie należało do dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego Danuty Szewczyk-Kłos. Prelegentka wspomniała o stworzonej w 2023 roku Radzie Użytkowników systemu Omega-PSIR oraz przedstawiła efekty jej współpracy.

Dr Halina Bukowiecka z Politechniki Warszawskiej przedstawiła organizację obsługi modułu Projekty, podkreślając pionierskie wdrożenie przez uczelnię. Ciekawym wystąpieniem było również porównanie programów wspierających rozwój nauki w Polsce i Ameryce Łacińskiej przedstawione przez dr Katarzynę Świerk, natomiast Mirosława Prahl z UG omówiła doświadczenia związane z oceną pracowniczą.

Dr Jakub Koperwas, prezes Sages, zaprezentował narzędzie WCAG AI, angażujące sztuczną inteligencję w przetwarzanie dokumentów, by stały się one bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Na zakończenie prof. Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej przedstawił plany rozwojowe Omega-PSIR na najbliższe dwa lata. W kontekście ewaluacji profesor zagwarantował adaptację do ewentualnych zmian w systemach centralnych (POLon, PBN).

dni-uzytkownika-cytat1.webp

Drugi dzień Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR koncentrował się na raportach pivot i otwartej nauce.

Dr Łukasz Skonieczny z PW omówił tworzenie raportów, a dr Anna Łobodzińska z OPI analizowała stan otwartej nauki w Polsce. Panel dyskusyjny "Czy łatwo być FAIR?" z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, którzy przedstawiali swój punkt widzenia odnośnie poszczególnych zasad FAIR promujących dostępność i użyteczność danych badawczych. Natomiast po panelu dyskusyjnym dr Jakub Koperwas przedstawił poziom dojrzałości wdrożeń Omega-PSIR.

Na zakończenie drugiego dnia Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR uczestnicy mogli wziąć udział w jednym z dwóch warsztatów: "Dydaktyka i popularyzacja Otwartych Danych Badawczych" prowadzonym przez Agnieszkę Kranich-Lamczyk, Agnieszkę Wasilewską i Zbigniewa Ruszczyka z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz "Pivoty i raporty: dobre praktyki uczelni" prowadzonym przez użytkowników dla użytkowników, podczas którego zaprezentowano przykładowe zestawienia tworzone w instytucjach korzystających z systemu Omega-PSIR.

dni-uzytkownika-cytat2.webp

W imieniu własnym i pozostałych organizatorów wydarzenia tj. Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego dziękujemy gościom za udział w wydarzeniu i inspirującą wymianę doświadczeń. Miło nam poinformować, że kolejna edycja Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR odbędzie się za rok na Uniwersytecie Opolskim.

Fotorelacja:

fotorelacja
fotorelacja

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...

Ikona kalendarza

18 kwiecień

400 mln złotych na dostępność uczelni: Jak skorzystać ze środków FERS?

Uczelnie w Polsce mogą uzyskać do 97% wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, eliminując bariery dla os...