Akademia IT - postaw na swojego pracownika

Zespół Sages
Ikona kalendarza
14 czerwca 2016

Rynek pracy IT stawia przed firmami ogromne wyzwanie. Niekończące się trudności rekrutacyjne, będące konsekwencją nadpodaży ofert pracy dla programistów, powodują konieczność szukania nowych rozwiązań. Jednocześnie zbiega się to w czasie z coraz dojrzalszym zarządzeniem własnymi zasobami pracowniczymi. W wielu organizacjach jest już praktyką prowadzenie programów rozwojowych, analiza kompetencji, system ocen okresowych i polityka sukcesji. Wiedza o kompetencjach pracowników może stanowić źródło alternatywy dla tradycyjnego postrzegania uzupełniania umiejętności zespołów, jakim jest zatrudnienie nowych osób posiadających pożądane kwalifikacje. Takim rozwiązaniem jest zaplanowanie wewnętrznego programu szkoleniowego, swoistej akademii, obejmującej nie pojedyncze szkolenia, ale ścieżki szkoleniowe prowadzące do zdobycia przez pracowników nowych kompetencji. Akademia IT to rozwiązanie tego typu dla zespołów developerskich.

Czym jest Akademia IT

Jest to program szkoleniowy, którego celem jest przekwalifikowanie wybranej grupy programistów w kierunku bieżących lub już zdefiniowanych przyszłych potrzeb organizacji, realizowane we współpracy z firmą szkoleniową. Typowym przykładem może być projekt reedukacji programistów z kilkuletnim stażem zawodowym, pracujących w technologiach, które tracą na popularności i nie są używane w nowych przedsięwzięciach. Jest to program kilkumiesięczny, składający się z modułów szkoleniowych oraz pracy projektowej realizowanej pomiędzy sesjami warsztatowymi. Owocem pracy projektowej jest dostarczenie działającej aplikacji stworzonej z wykorzystaniem stosu technologicznego, z którym zapoznają się uczestnicy Akademii. Ważnym elementem programu jest indywidualizacja pracy z każdym uczestnikiem, którą zapewniają dodatkowe konsultacje z trenerem. Program może być realizowany w trybie dedykowanym, dostępne są jednak na rynku także oferty akademii otwartych, w przypadku, gdy firma zainteresowana jest przekwalifikowaniem w takiej formule pojedynczych osób. Wybór Akademii jako alternatywy dla rekrutacji daje wiele korzyści.

Akademia to oszczędności

... czasu i pieniędzy. Każda rekrutacja to koszty, a z uwagi na ryzyko nie zawsze niestety okazują się być one inwestycją. Są to koszty związane z pracą osób zaangażowanych w proces rekrutacji, koszty niższej efektywności nowego pracownika w okresie adaptacyjnym, koszty wynagrodzenia nowego pracownika często wyższe z powodu konkurowania zarobkami z innymi pracodawcami. Trudno też określić czas trwania rekrutacji, która zakończy się sukcesem. Dodatkowo, jeżeli pracownik jest związany umową, musimy czekać na wygaśnięcie okresu wypowiedzenia. Na końcu pozostaje też pytanie, czy odnajdzie się w nowej kulturze organizacyjnej i zwiąże z firmą na stałe. Wybór Akademii i reedukaacja własnych pracowników nie są obarczone tymi ryzykami. Czas realizacji programu jest ściśle określony, podobnie ponoszone koszty, które są zdecydowanie mniejsze --- w przeliczeniu na jednego uczestnika Akademii są niższe niż miesięczne wynagrodzenie doświadczonego programisty.

Akademia to pewność skuteczności

Program obejmuje pracowników już związanych z firmą, a więc obydwie strony mogą realnie ocenić, czy udział w Akademii będzie sukcesem. Pracownik zna już wymagania, specyfikę projektów oraz kulturę firmy, świadomie więc podejmuje decyzję o udziale w programie. Z drugiej strony firma zna już potencjał pracownika, który aplikuje do programu, co minimalizuje niebezpieczeństwo niewłaściwej inwestycji i wyboru (nieodłączne w przypadku rekrutacji). Jest też rozwiązanie dla ewentualnych obaw związanych z możliwym odejściem pracownika po podniesieniu kwalifikacji --- odpowiednia umowa regulująca warunki udziału w programie szkoleniowym.

koszty.webp

Akademia to pozytywny wizerunek firmy

Programiści to grupa zawodowa, dla której równie ważne jak wysokość wynagrodzenia jest możliwość rozwoju zawodowego. Projekty typu Akademia IT to jednoznaczny przekaz, że organizacja zaspokaja te oczekiwania. Stwarza możliwość zdobywania nowych kwalifikacji, stawia na własnych pracowników, docenia ich staż pracy. Pozwala to na związanie ich na dłużej i uniknięcie fluktuacji zatrudnienia wynikającej z poszukiwania nowych wyzwań zawodowych. Nie bez znaczenia jest też posiadanie na rynku pracodawców wizerunku firmy przyjaznej pracownikowi --- to ważny atut w procesach rekrutacyjnych.

wizerunek.webp
Czym kierują się programiści przy wyborze pracodawcy?

O czym należy pamiętać

O sukcesie projektów typu Akademia IT w ogromnym stopniu stanowi dobór odpowiedniego partnera. Firma szkoleniowa, którą zaprosimy do współpracy, zachowując rolę doradcy musi jednocześnie w 100% uwzględniać potrzeby firmy. Pokazując dobre praktyki dostosowywać jej do celów każdego projektu. Akademia IT nie jest produktem "z półki" --- wymaga każdorazowo adaptacji. Warto skorzystać z oferty firm szkoleniowych, które mają już doświadczenie w ich realizacji.

Podsumowując, nie zawsze możemy uniknąć rekrutacji. Warto jednak pamiętać, że nie stanowi ona jedynego rozwiązania dla problemów związanych z brakiem kompetencji potrzebnych firmie do realizacji planów biznesowych. Może to być analiza potencjału obecnej kadry i odpowiednie nim zarządzanie. Takie podejście realizowane jest właśnie w ramach Akademii IT.

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

4 czerwiec

Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR 2024 już za nami

Druga edycja Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR była skierowana do władz i pracowników ponad 45 Bibliotek uczelni wyższych oraz inst...

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...