Zaawansowane tworzenie aplikacji z użyciem Angular

2680 PLN+23% VAT (3296 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:ANGULAR/ADV

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Zaawansowane tworzenie aplikacji z użyciem Angular

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane dla osób mających doświadczenie w pracy z frameworkiem Angular, chcących poznać bardziej zaawansowane praktyki związane między innymi z architekturą, wydajnością i skalowaniem aplikacji opartych na tym narzędziu

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna znajomość frameworka Angular

Zalety

 • Charakterystyczną cechą szkolenia jest szeroki zakres przedstawionego materiału przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym. Największy nacisk położony jest na techniki i narzędzia, które sprawdzają się w rzeczywistych projektach i przynoszą największy wzrost wydajności pracy
 • Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalającego na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień związanych z programowaniem w ekosystemie Angular
 • Poznanie dobrych praktyk i wzorców programistycznych

Program

Architektura aplikacji opartych na Angular

 • Moduły a skalowanie aplikacji - featured, shared i lazy-loaded
 • Wstrzykiwanie zależności - zagadnienia zaawansowane
 • Poprawny podział odpowiedzialności komponentów
 • Praca z HTTP - globalna obsługa błędów, interceptor

Szczegóły Change Detection

 • Dostępne strategie C.D. komponentów
 • Omówienie roli Zone.js w C.D.
 • Wyłączanie i sterowanie C.D.

Customization

 • Konfiguracja: statyczna lub ładowana dynamicznie
 • Dynamiczne tworzenie komponentów
 • Stylowanie aplikacji
 • Obsługa tłumaczeń

TypeScript

 • Zaawansowane typy
 • TypeScript a struktury niezmienne
 • Strategie typowania standardowych elementów aplikacji
 • Uzupełnianie brakujących typowań
 • Rozszerzanie wbudowanych typów
 • Praca z niedookreślonymi strukturami

RxJS

 • Zarządzanie subskrypcjami
 • Optymizacja wydajności aplikacji za pomocą RxJS
 • Budowa własnych operatorów
 • Czym jest Subject i jego odmiany
 • Architektura reaktywna

Zarządzanie stanem

 • Rozwiązanie własne za pomocą BehaviorSubject
 • Wprowadzenie do NgRx
 • Efekty
 • Jak korzystać z selektorów
 • Praktyczne wykorzystanie meta-reducerów
 • Ograniczanie boilerplate

Współdzielenie kodu

 • Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
 • Budowanie własnej biblioteki
 • Organizacja wielu aplikacji/bibliotek za pomocą Nx
 • Współdzielenie kodu z backendem

Podobne szkolenia