Referencje

Nasi konsultanci szkolili lub doradzali w wielu firmach, głównie z sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz w firmach wytwarzających oprogramowanie. Większość klientów, którzy mieli okazje skorzystać z naszych usług wraca do nas często.

Poniżej załączamy listę wybranych klientów oraz referencje na usługi szkoleniowe. Chroniąc interesy naszych klientów nie podajemy do publicznej wiadomości zleceniodawców innych usług np. audytu bezpieczeństwa. Podczas zamawiania usługi jesteśmy otwarci na prezentację listy firm które wyraziły na to zgodę. Zapraszamy do kontaktu.

Alior Bank Spółka Akcyjna
quote
Alior Bank Spółka Akcyjna
Artur Zakrzewski
Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęcają do kontynuowania współpracy.
Grupa OLX sp. z o.o.
quote
Grupa OLX sp. z o.o.
Uczestnicy szkolenia
Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania użyte podczas szkolenia były interesujące i nastawione na praktyczne wykorzystanie.
Alior Bank Spółka Akcyjna
quote
Alior Bank Spółka Akcyjna
Michał Nowicki
Firma Sages Sp. z o.o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem i elastycznością.
IdeaSystems Sp. z o.o.
quote
IdeaSystems Sp. z o.o.
Bartosz Kotlarski
Szkolenia przez Sages zostały zrealizowane z należytą starannością.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
quote
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Barbara Jamróz
Praca trenerów w trakcie szkolenia, ich przygotowanie i zaangażowanie oraz sposób przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników (...).
Bank Zachodni WBK
quote
Bank Zachodni WBK
Marek Juszczak
Szkolenie pod względem poruszanych zagadnień, stopnia realizacji, czasu trwania oraz proporcji teorii do ćwiczeń otrzymało ocenę 97,92%.
Lufthansa Systems Poland
quote
Lufthansa Systems Poland
Hristina Djondjorova-Kotecka
Usługa szkoleniowa (...) została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o precyzyjne zbadanie potrzeb szkoleniowych naszych pracowników…
Centralny Zarząd Służby Więziennej
quote
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Arkadiusz Nowak
Efekt końcowy przedsięwzięcia został z powodzeniem wdrożony w Służbie Więziennej i pozwolił na znaczne usprawnienie jej pracy zespołu deweloperskiego SW.
Rankomat
quote
Rankomat
Ziemowit Buchalski
Całokształt przebiegu współpracy przy realizacji usługi oceniamy wysoko. Z przyjemnością rekomendujemy firmę Sages sp. z o.o. jako wykonawcę usługi z zakresu testów bezpieczeństwa.
Urząd Lotnictwa Cywilnego
quote
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Jolanta Baran
Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
BLSTREAM Sp. z o.o.
quote
BLSTREAM Sp. z o.o.
Luiza Kwadrys
Szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem. Ich zakres merytoryczny oraz praktyczny odpowiadał naszym oczekiwaniom.
Sii Sp. z o.o.
quote
Sii Sp. z o.o.
Karolina Radziemska
Sposób przeprowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do potrzeb grupy.
SMT Software Services S.A.
quote
SMT Software Services S.A.
Aleksandra Bożyńska
Dotychczasowa współpraca z firmą Sages Sp. z o.o. w odniesieniu do obszarów szkoleniowych jak i handlowych - zachęca do utrzymywania dalszych kontaktów biznesowych.
Samsung Electronics Polska
quote
Samsung Electronics Polska
Teresa Muranowicz
Doświadczenie, elastyczne podejście oraz wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Sages Sp. z o.o. pozwala mi z całkowitym przekonaniem polecić firmę jako godnego wykonawcę, świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Orange Polska S.A.
quote
Orange Polska S.A.
Krzysztof Majewski
Podczas przygotowywania szkolenia, trener (...) zwracał szczególną uwagę na to, by osiągnąć realny efekt podniesienia kompetencji.
Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
quote
Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
Jolanta Baran
Szkolenie zostało poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb, a zrealizowany program uwzględniał oczekiwania uczestników.
Delphi Poland S.A.
quote
Delphi Poland S.A.
Magdalena Krzywda
Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Sages, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
Damian Kordyla
Było to kolejne szkolenie zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. (...) Uczetsnicy szkolenia ocenili prowadzącego na poziomie 100%, a samo szkolenie wraz z materiałami na poziomie 98%.
Warta S.A.
quote
Warta S.A.
Piotr Markiewicz
Przygotowanie prowadzącego do zajęć oraz otwarta postawa w zakresie dzielenia się praktyczną wiedzą zasługuje na podziękowanie i pochwałę. (...) Dodatkowo w jednym z toczących się projketów wdrożyliśmy część rozwiązań ze szkolenia…
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
Justyna Wajs-Jakimczyk
Na uwagę zasługuje zaangażowanie, pełne wsparcie, otwartość na nowe rozwiązania i wiedza z zakresu prowadzonych projektów szkoleniowych…
Centralny Ośrodek Informatyki
quote
Centralny Ośrodek Informatyki
Joanna Majewska
Uczestnicy są pod wrażeniem wiedzy i umiejętności szkoleniowych prowadzącego.
Lufthansa Systems Poland
quote
Lufthansa Systems Poland
Rafał Ellert
... szkolenie oraz prowadzący je trener otrzymali bardzo wysokie noty.
Warta S.A.
quote
Warta S.A.
Piotr Markiewicz
Zakres merytoryczny oraz praktyczny zrealizowanych szkoleń odpowiadał w pełni naszym oczekiwaniom.
Polska Agencja Prasowa
quote
Polska Agencja Prasowa
Norbert Mińkowski
W wyniku przeprowadzonych szkoleń uczestnicy podnieśli znacząco swoje kompetencje zawodowe.
Gtech Poland
quote
Gtech Poland
Monika Majszczyk-Rudy
Prowadzący szkolenia udowodnili, że posiadają gruntowne specjalistyczne przygotowanie poparte doświadczeniem zawodowym.
Comarch S.A.
quote
Comarch S.A.
Wojciech Czerpak
Wszystkie etapy szkolenia prezentowały wysoki poziom merytoryczny.
Samsung Electronics Polska
quote
Samsung Electronics Polska
Magdalena Rudnicka
Średnia ocena szkolenia, materiałów oraz Trenera to 95,29%.
Future Processing
quote
Future Processing
Anna Pater-Czaja
Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością, a prowadzący szkolenie wykazał się wysokim poziomem kompetencji w omawianych technologiach.
Societe Generale
quote
Societe Generale
Tomasz Łapczyński
Dedykowani konsultanci wykazali się profesjonalnym podejściem do problemów, wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, a przede wszystkim dużą praktyką, widoczną w codziennej pracy.
Allegro Group
quote
Allegro Group
Łukasz Nowakowski
Usługa poprzedzona była analizą, uwzględniała potrzeby i specyfikę projektów realizowanych przez naszą firmę a także odmienne potrzeby pracowników technicznych i biznesowych.
New Vision