pl

WCAG AI: Inkluzywność dla osób niewidzących i niedowidzących

Inkluzywność dla osób niewidzących i niedowidzących

WCAG AI

Automatyczne narzędzie dostosowujące dokumenty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WCAG Dostosowanie stron www, dokumentów i aplikacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obrazek poglądowy: monitor komputera, na którym powiększone i opisane są poszczególne elementy

WCAG AI

Automatyczne narzędzie dostosowujące dokumenty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Co umożliwia włączenie cyfrowe osobom niepełnosprawnym

Wyeliminowanie wielu przeszkód w życiu codziennym i zawodowym

Ułatwiony dostęp do filmów, teatrów

UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM

Dostęp do urzędów i innych instytucji

UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM

Pozyskiwanie informacji - nabywanie dodatkowych kompetencji

WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Dostępność serwisów www i aplikacji

ROZWIJANIE SWOICH PASJI

Dostęp do usług i sklepów online

ZAPEWNIENIE SAMODZIELNOŚCI

Dlaczego warto zadbać o inkluzywność w digitalu (zgodność z WCAG)

4-7 mln

Osób niepełnosprawnych w Polsce

ikona przekreślony monitor symbolizująca brak dostępu do internetu przez osoby OzN

Osoby niewidome to tylko jedna z grup, która ma problemy z korzystaniem z dokumentów elektronicznych, stron WWW i aplikacji

ikona wyszukiwarki www

Poprawa dostępności wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach

ikona otwartych drzwi - symbol otwartości na OzN

Otwartość na niepełnosprawnych klientów i pracowników

ikona podium i jedynka - symbol konkurencyjności

Konkurencyjność

ikona osoby i plusik - symbol inkluzywnego społeczeństwa

Odpowiedzialność społeczna

Co to jest WCAG

Międzynarodowe wytyczne WCAG określają normy dostosowania stron WWW, dokumentów cyfrowych i aplikacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  • Dostosowanie treści do specjalnych czytników dla osób niewidzących
  • Odpowiedni dobór kolorów
  • Odpowiedni dobór słownictwa i treści
  • Odpowiednie podpisy grafik i video

Dlaczego warto zdecydować się na nasze
rozwiązanie

Dlaczego warto zdecydować się na nasze rozwiązanie

Jako jedyni na rynku oferujemy automatyczne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które zostało zbudowane z udziałem lingwistów, ekspertów w zakresie potrzeb osób niewidzących i specjalistów od wykluczenia cyfrowego. Jego zastosowanie radykalnie redukuje wykonywaną pracę manualną i umożliwia automatyczne wygenerowanie warstwy dostępności dla dokumentów cyfrowych (w szczególności: dokumentów PDF).

Generuje opisy zdjęć

Generuje opisy zdjęć

Rozwiązanie identyfikuje obiekty na zdjęciu, interpretuje scenę, bierze pod uwagę sąsiadujące elementy i oryginalny podpis tekstowy. Generuje krótki i treściwy opis.

Rozpoznaje kolejność czytania

Rozpoznaje kolejność czytania

Narzędzie Sages wskazuje kolejność czytania, dzięki czemu nawet dokumenty niedostosowane oryginalnie do wytycznych WCAG mogą zostać poprawnie zinterpretowane przez człowieka lub dedykowane dla osób niewidzących specjalny czytnik ekranowy.

Rozpoznaje strukturę dokumentów

Rozpoznaje strukturę dokumentów

Wyuczony model przewidywania elementów w dokumentach tekstowych umożliwia rozpoznawanie strukturę dokumentu, w tym układy wielokolumnowe, wstawione grafiki, tabele, przypisy i adnotacje.

Generuje opisy tabel i wykresów

Generuje opisy tabel i wykresów

Do automatycznego generowania opisów wykresów i tabel używamy architektury sieci neuronowej poddanej procesowi uczenia z wykorzystaniem metadanych (tytuł, nazwy osi itp.). Dodatkowo wskazujemy kluczowe cechy prezentowanych danych, na przykład punkty przegięcia, minimum, maksimum, trend itp.

Tworzy wyjaśnienia trudnych pojęć
i rozwija skróty

Tworzy wyjaśnienia trudnych pojęć
i rozwija skróty

Automatyzujemy proces łączenia trudnych słów z ich definicjami.  Rozwiązanie skutecznie identyfikuje i przyporządkowuje definicje w tekstach wcześniej nieanalizowanych. Dajemy użytkownikom natychmiastową możliwość sprawdzania definicji czy rozwinięcia skrótu. Nie trzeba wyszukiwać w innym źródle.

Wykrywa fragmenty tekstu
w obcych językach

Wykrywa i tłumaczy fragmenty
tekstu w obcych językach

Automatyczna identyfikacja słów obcojęzycznych w stosunku do bazowego języka dokumentu. Wykorzystanie informacji kontekstowej, w celu wyeliminowania potencjalnych błędów identyfikacji. Dzięki temu: zwroty i słowa w języku angielskim mogą być odczytane po angielsku np. “frans”, a nie “france”. Na życzenie podaje tłumaczenie.

Jak to działa

Dostosowanie serwisu internetowego do zgodności z wytycznymi WCAG nie polega wyłącznie na dostosowaniu samych stron internetowych. Serwisy instytucji, firm i organizacji zawierają często dodatkowe dokumenty, które dostępne są do pobrania przez użytkownika. Dokumenty w formacie PDF, które zawierają regulaminy, rozporządzania, prezentacje, ulotki, a także skany nie są automatycznie zgodne z WCAG, nawet gdy sama strona, które je udostępnia jest. Nasze rozwiązanie dzięki zastosowaniu technologii opartej na sztucznej inteligencji automatycznie dostosowuje takie dokumenty. 

Table of errors in the PDF document before its adaptation by WCAG AI
Przed dostosowaniem przez WCAG AI
Tabela braku błędów w dokumencie PDF po jego dostosowaniu przez WCAG AI
Po dostosowaniu przez WCAG AI

Jak to działa

Dostosowanie serwisu internetowego do zgodności z wytycznymi WCAG nie polega wyłącznie na dostosowaniu samych stron internetowych. Serwisy instytucji, firm i organizacji zawierają często dodatkowe dokumenty, które dostępne są do pobrania przez użytkownika. Dokumenty w formacie PDF, które zawierają regulaminy, rozporządzania, prezentacje, ulotki, a także skany nie są automatycznie zgodne z WCAG, nawet gdy sama strona, które je udostępnia jest. Nasze rozwiązanie dzięki zastosowaniu technologii opartej na sztucznej inteligencji automatycznie dostosowuje takie dokumenty. 

Przed dostosowaniem przez WCAG AI
Tabela braku błędów w dokumencie PDF po jego dostosowaniu przez WCAG AI
Po dostosowaniu przez WCAG AI
A PDF document with the document structure indicated by WCAG AI
Dokument PDF z zaznaczoną przez WCAG AI strukturą dokumentu
Dokument PDF z zaznaczoną przez WCAG AI kolejnością czytania dokumentu
Dokument PDF z zaznaczoną przez WCAG AI kolejnością czytania dokumentu
Grafika z podpisem wygenerowanym przez WCAG AI
Grafika z podpisem wygenerowanym przez WCAG AI
Wykres z wygenerowanym opisem przez narzędzie WCAG AI
Wykres z wygenerowanym opisem przez narzędzie WCAG AI
Korzystanie przez osobę niewidomą z komputera za pomocą specjalnego urządzenia

Najlepsza technologia

Znamy się na technologii jak mało kto. Korzystamy z najnowszych osiągnięć Sztucznej Inteligencji, uczenia maszynowego, big data oraz metod przetwarzania języka naturalnego. Jesteśmy współtwórcami rozwiązań dla języka polskiego (nasz chatbot został oryginalnie stworzony dla tego języka, dzięki czemu lepiej sobie radzi niż rozwiązania skopiowane z anglojęzycznych wersji). Jesteśmy ekspertami, którzy są na pierwszej linii teorii i praktyki tworzenia i wdrażania innowacji technologicznych. W ramach swojej działalności zatrudniamy:

0
Profesorów/Doktorów
0
Inżynierów
0
Lingwistów
0 +
Trenerów nawiązało z nami współpracę
0 +
Zorganizowanych szkoleń
0 +
Przeszkolonych osób

Zaufali nam

Kontakt do opiekuna projektu

Napisz do nas

Kontakt do opiekuna projektu

Napisz do nas

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Celem projektu jest wytworzenie innowacyjnego rozwiązania, które umożliwia automatyczne dostosowanie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych do standardów dostępności, w szczególności do zaleceń w zbiorze dokumentów WCAG, warunkujących ich czytelność osobom z różnego typu niepełnosprawnościami.
Opracowany system charakteryzuje się rozwiązaniami z obszaru uczenia maszynowego / sztucznej inteligencji, pozwalającymi na
1.    automatyczne rozpoznanie struktury dokumentów, a więc określenie na podstawie źródłowego dokumentu tekstowego lub jego obrazu graficznego kluczowych elementów, takich jak: tytuł, podtytuł, nagłówki poszczególnych stopni, rozpoznanie poszczególnych paragrafów tekstu i ich kolejność, a także kolejność występowania w tekście elementów nietekstowych (obrazy, tabele, ilustracje),
2.    automatyczne wygenerowanie ekwiwalentów tekstowych poszczególnych elementów dokumentu,
3.    automatyczne łączenie trudnych słów, pojęć, sformułowań i skrótów występujących w tekstach dokumentów z ich odnośnikami referencyjnymi lub definicyjnymi.Rezultat projektu będzie oferowany jako:
1.  Rozwiązanie działające on-premise, wdrażane u docelowego klienta, z możliwością integracji z innymi jego systemami,
2.  Rozwiązanie w modelu Software as a Service (SaaS), a więc usługa internetowa umożliwiająca dostęp do niej zainteresowanym klientom i przesyłanie dokumentów, które mają być poddane automatycznemu dostosowaniu do standardów WCAG.

Wartość projektu: 4 554 595,59 PLN

Wartość dofinansowania: 3 543 961,03 PLN

Skip to content