Zarządzanie ryzykiem

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/RM

Poziom zaawansowania:

risk

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Zarządzanie ryzykiem

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Analitycy ryzyka
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy projektów
 • Liderzy zespołów projektowych
 • Menadżerowie wszystkich szczebli zarządzania

Zalety

 • Uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat całego procesu zarządzania ryzykiem
 • Poznają nowe metody identyfikowania i analizy ryzyka
 • Uczestnicy zapoznają się z zadaniami, działaniami każdej z faz cyklu zarządzania ryzykiem odpowiedzialnością i uprawnieniami osób zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka
 • Przećwiczone zostaną metody
 • Uczestnicy uświadomią sobie znaczenie identyfikacji i analizy ryzyka dla sukcesu realizacji przedsięwzięcia
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Uświadomienie uczestnikom szkolenia wpływu ryzyka na końcowy sukces realizacji projektu
 • Podniosą poziomu wiedzy na temat procesu zarządzania ryzykiem w projektach oraz najważniejszych faz cyklu zarządzania ryzykiem
 • Zdobycie cennych umiejętności identyfikowania i analizowania ryzyka w projekcie

Program

Podstawy zarządzania ryzykiem

Szansa, ryzyko, niepewność itp.

Terminologie oraz definicje zarządzania ryzykiem

Korzyści i ograniczenia zarządzania ryzykiem

Metodyki zarządzania ryzykiem - cykl zarządzania ryzykiem

Planowanie ryzyka

Identyfikacja ryzyka

 • Narzędzia, techniki i działania (Metoda 5 why)

Analiza ryzyka

 • Narzędzia, techniki i działania (Drzewa decyzyjne, Scenariusze)

Jakościowa oraz ilościowa analiza ryzyka

Techniki analizy ryzyka

Planowanie reakcji na ryzyko

Monitorowanie i kontrola ryzyka

Ryzyko projektowe a ryzyko korporacyjne

Jeszcze o ryzyku korporacyjnym

 • Wykorzystanie modeli COSO dla potrzeb zarządzania ryzykiem projektowym

Podobne szkolenia