Zarządzanie ryzykiem

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/RM

Poziom zaawansowania:
risk

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Zarządzanie ryzykiem

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Zalety

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat całego procesu zarządzania ryzykiem
 • Uczestnicy poznają metody identyfikowania i analizy ryzyka
 • Uczestnicy przećwiczą wybrane metody podczas szkolenia
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda proces zarządzania ryzykiem oraz jakie działania należy podjąć na każdym jego etapie
 • Uczestnicy praktyka przed teorią - szkolenie w formie warsztatowej; teoria wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Uczestnicy będą znali definicje ryzyka projektowego proponowane przez różne metodyki
 • Uczestnicy będą potrafili przeprowadzić identyfikację i analizę ryzyk projektowych w oparciu o wybrane techniki
 • Uczestnicy będą umieli stworzyć plan zarządzania ryzykiem
 • Uczestnicy będą znali najważniejsze zasady dotyczące zarządzania ryzykiem w projekcie

Program

Podstawy zarządzania ryzykiem

 • Definicja ryzyka projektowego w metodykach tradycyjnych i zwinnych
 • Szansa, zagrożenie, ryzyko, niepewność
 • Standardy zarządzania ryzykiem

Podejście proaktywne i reaktywne do zarządzania ryzykiem

 • Bilans zysków i strat związanych z podejściem proaktywnym
 • Bilans zysków i strat związanych z podejściem reaktywnym
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem

Kultura zarządzania ryzykiem

 • Jak rozwijać „ryzykowne” myślenie?
 • Wybrane techniki pomagające poszerzyć perspektywę
 • Myślenie w kategorii szans i zagrożeń

Wpływ ryzyka na podstawowe parametry projektu

 • Ryzyko i jego konsekwencje na tzw. trójkąt projektowy

Źródła ryzyk projektowych

 • Najczęstsze źródła ryzyk i sposoby na ich minimalizację, maksymalizację lub utrzymanie status quo

Proces zarządzania ryzykiem

 • Identyfikacja ryzyk (metody identyfikacji ryzyk)
 • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyk (metody szacowania ryzyka)
 • Planowanie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie ryzyk
 • Plan zarządzania ryzykiem

Role i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem

 • Jednostki odpowiedzialne za zarządzaniem ryzykiem
 • Analiza interesariuszy w perspektywie zarządzania ryzykiem
 • Właściciel ryzyka
 • Macierz odpowiedzialności

Podobne szkolenia