Zarządzanie projektami zgodnie z SCRUM

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:SCRUM/PM

Poziom zaawansowania:

scrum

specialistic-training

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Zarządzanie projektami zgodnie z SCRUM

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Specjaliści ds. planowania i realizacji projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy projektów
 • Menadżerowie wszystkich szczebli zarządzania
 • Osoby, które rozpoczynają ścieżkę kariery zawodowej związanej z projektami

Zalety

 • Utrwalenie wiedzy o standardowym podejściu do planowania projektów i ograniczeń z niego wynikających w kontekście adaptacyjnego podejścia do planowania
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem metody SCRUM
 • Poznają zasady, role, fazy, korzyści i ograniczenia stosowania metody SCRUM w projektach
 • Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu wykorzystania metod zwiększających efektywność zespołów projektowych
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć
 • Uczestnicy będą potrafili sprawnie zastosować poznane metody i narzędzia w pracy przy projektach prowadzonych zgodnie z metodą SCRUM jak i innych adaptacyjnych metod realizacji przedsięwzięć
 • Uczestnicy dostrzegą korzyści wynikające ze stosowania podejścia typu AGILE w pracach projektowych
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Szkolenie zapoznaje Uczestników z techniką planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o metodę SCRUM
 • Przedstawione zostaną praktyczne metody pracy zwiększające efektywność zespołów projektowych
 • Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne planowanie i realizację przedsięwzięcia oraz szybkie dostosowywanie się do zmieniającej się w środowisku projektowym rzeczywistości

Program

Planowanie tradycyjne i źródła problemów w tradycyjnym planowaniu projektów

Manifest Agile. Metodyka SCRUM

Organizacja projektu

Role projektowe, obowiązki i zakresy odpowiedzialności

 • Scrum Master
 • Product Owner
 • The Team

Rola klienta w projekcie. Współpraca z użytkownikiem

 • User stories
 • Minimal Marketable Feature
 • Definition Of Ready
 • Definition Of Done

Planowanie projektu

 • Planning Meeting
 • Sprint Planning Meeting
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
 • Sprint Zero

Samodoskonalenie i jakość

 • Metody ciągłego doskonalenia procesów

Szacowanie

 • Określanie długości sprintu
 • Szacowanie na poziomie ogólnym
 • Szacowanie na poziomie szczegółowym
 • Inne techniki szacowania

Narzędziownia metody SCRUM

 • Product Backlog
 • Release Burndown
 • Sprint Backlog
 • Sprint Burndown

Podsumowanie - jeszcze o innych metodach adaptacyjnych

Podobne szkolenia