Zarządzanie konfliktem

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ZK

Poziom zaawansowania:
conflicts

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

12 październik
Trwają zapisy na szkolenie
-

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Zarządzanie konfliktem

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Pracownicy pracujący w zespołach, pracownicy, liderzy zespołów i projektów, pracownicy, którzy mają na co dzień kontakt z klientem, kadra dyrektorska

Wymagania

 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom, którzy pracują w zespołach, podzespołach, grupach, pracującym w kontakcie z klientami
 • Dla tych, gdzie aktualnie współpracę utrudniają lub uniemożliwiają konflikty między współpracownikami czy z klientami, także dla tych, którzy w przyszłości w sytuacji zaistniałego konfliktu, potrafili go rozwiązać

Zalety

 • Podczas tego szkolenia będą zaprezentowane uniwersalne metody rozwiązywania konfliktów, które można zastosować w różnych środowiskach zawodowych i nie tylko, także w przestrzeni budowania relacji
 • Przećwiczymy podstawowe narzędzia zarządzania konfliktem i mediacji np. takie metody i rozwiązywania sporów, które prowadzą do wyników typu „wygrany - wygrany” oraz pozwalają zachować dobre relacje pomiędzy stronami
 • Poznamy istotę i przyczyny konfliktu, dzięki czemu będziemy wiedzieć jak wykrywać jego wczesne stadium i mu zapobiegać
 • Dowiemy się, że nie taki konflikt straszny jak go malują, czyli poznamy korzyści płynące z nieporozumień w zespole i zobaczymy, jakie niesie on pozytywne zmiany
 • Zdiagnozujemy naturalne style rozwiązywanie konfliktów i dowiemy się jak z tym pracować
 • Pokażemy również, że konflikt może nieść za sobą znaczące zmiany zmierzające w pozytywnym kierunku
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie natury konfliktu, jego źródeł i cyklu życia
 • Nauczenie się rozpoznawania faz życia zespołu i zachowań w przypadku konfliktu
 • Poznanie rodzajów konfliktów i naturalnych strategii ich rozwiązywania
 • Uświadomienie podstawowych błędnych zachowań w sytuacji konfliktowej
 • Pogłębianie kompetencji dotyczących konstruktywnej komunikacji
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów na przykładzie modeli
 • Zgłębienie i przećwiczenie podstawowych techniki mediacji
 • Rozszerzenie wiedzy na temat strategii uwzględniających potrzeby obu stron konfliktu

Program

Istota i przyczyny konfliktu

 • Konflikt, tendencje społeczne
 • Cykl konfliktu
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego
 • Brak zaufania
 • Obawa przed konfliktem
 • Brak zaangażowania
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Brak dbałości o wyniki

Ćwiczenie - diagnozę dysfunkcji zespołu

 • Ćwiczenie w podgrupach - wskaże fazę życia zespołu, a także podejście i gotowość do konfliktu

Rodzaje konfliktów w zależności od źródła

 • Koło konfliktu Moore'a
 • Konflikt wartości
 • Konflikt relacji
 • Konflikt interesów
 • Konflikt danych
 • Konflikt strukturalny

Błędy i strategie wobec konfliktów

 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu konfliktem i ich następstwa
 • Przekonania i strach przed konfliktem
 • Strategie rozwiązywania konfliktów
 • Test autodiagnostyczny uczestników

Ćwiczenie - strategia wobec konfliktu

 • Ćwiczenie z wynikiem testów strategii z omówieniem wyników

Rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom

 • Konflikt i emocje (złość, wstyd, duma, poczucie winy)
 • Technika SOP
 • Trójkąt dramatyczny
 • Analizy transakcyjna, a rozwiązywaniu sporów
 • 6 kroków rozwiązania konfliktów Gordona

Ćwiczenie praktyczne - konflikt w zespole

 • Ćwiczenie z wykorzystaniem omówionych technik rozwiązywania konfliktu

Mediacja, metoda wsparcia w konflikcie

 • Istota mediacji
 • Najważniejsze kroki do rozwiązania konfliktu wg. PBP
 • Nawiązanie kontaktu
 • Identyfikacja potrzeb każdej ze stron
 • Upewnienie się
 • Empatia i wzajemne usłyszenie
 • Strategie na potrzeby
 • Zachęcenie do szukania i wyboru rozwiązań
 • Zawarcie umowy

Ćwiczenie - mediacje w praktyce

 • Ćwiczenie z sprawdzające zdolności mediacyjne

Konflikt, a komunikacja

 • Komunikacja asertywna
 • Konflikt, a osobowość (4-typy temperamentów)
 • Autodiagnoza strategii uczestników szkolenia
 • Zniekształcenia w komunikacji
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
 • Korzyści z konfliktu

Podobne szkolenia