Zaawansowany Spring framework

4250 PLN+23% VAT (5227 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:SPRING/ADV

Poziom zaawansowania:

spring

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Zaawansowany Spring framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów znających Spring framework, chcących poznać jego zaawansowane aspekty

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Spring framework

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Duża dawka wiedzy, przydatnej w realnych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Ugruntowanie i solidne rozszerzenie wiedzy dotyczącej Spring framework
 • Poznanie zaawansowanych metod wykorzystania aspektów
 • Poszerzenie wiedzy na temat Spring Data
 • Poznanie metod integracji Spring z innymi technologiami

Program

Czysta architektura

 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie?
 • Spójność, niskie sprzężenie, programowanie z użyciem kontraktów/protokołów
 • Moduły i ich granice, mapowanie modelu danych między warstwami
 • Poprawna organizacja kodu i komponentów w projekcie
 • Czysta architektura w praktyce

Spring AOP

 • Koncepcje, możliwości i zastosowanie AOP
 • Dynamic proxies vs. CGLIB
 • Tworzenie, konfigurowanie i prawidłowe wykorzystanie aspektów
 • Przechwytywanie argumentów, rezultatów działania oraz wyjątków
 • Desygnatory w praktyce
 • Zaawansowane wykorzystanie aspektów

Transakcje

 • Menadżer transakcji - zasada działania, dostępne implementacje
 • Parametry transakcji (propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności)
 • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego (deklaratywnie, programowo)
 • Zdarzenia związane z transakcjami
 • Wykorzystanie/integracja z JTA

Spring Data i dostęp do danych

 • Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
 • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 • Tworzenie warstwy utrwalania z wykorzystaniem Spring Data
 • Praca z repozytoriami
 • Realizowanie zapytań (DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady, projekcje)
 • Własne implementacje repozytoriów
 • Spring Data i nierelacyjne bazy danych na przykładzie MongoDB
 • Wykorzystanie pamięci podręcznej (cache abstraction)

Integracja

 • Integracja Jakarta EE (JMS,EJB,JNDI, email)
 • Konsumowanie usług z poziomu Spring (RestTemplate, Feign, WebClient)
 • Integracja z serwerem Kafka
 • WebSockets

Podobne szkolenia