Zaawansowany HTML

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:HTML/ADV

Poziom zaawansowania:

html

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Zaawansowany HTML

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do osób uczących się tworzenia stron internetowych, posiadających już podstawową wiedzę w tym zakresie

Wymagania

 • Znajomość podstaw HTML lub wybranego systemu CMS z edytorem HTML

Zalety

 • W szkoleniu występuje rzadko spotykany poziom kompleksowości i szczegółowości w omówieniu języka HTML
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Dogłębne poznanie języka HTML i obowiązujących standardów
 • Wprowadzenie do użycia CSS, JavaScript oraz do podstaw SEO

Program

Wstęp

 • Możliwości zastosowania HTML
 • Wersje i standaryzacja języka HTML

Przypomnienie podstawowych zasad składni HTML

 • Podstawowe znaczniki blokowe
 • Podstawowe znaczniki tekstowe
 • Atrybuty

Wymagania stawiane stronom internetowym

 • Readability
 • Usability
 • Accessibility

Dostępność

 • UX i DX
 • Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 • Czytelność witryny
 • Atrybuty WAI-ARIA

Semantyka

 • Semantyka bloków: ASIDE, MAIN, ARTICLE, SECTION, itd.
 • Struktura nagłówków

SEO

 • Odpowiednie przygotowanie treści
 • Słowa/frazy kluczowe
 • Dzielenie treści na bloki tekstu i śródtytuły
 • Nagłówki
 • Atrybuty alt i title dla obrazków

Obsługa adresów i linków

 • Adresy względne i bezwzględne
 • Atrybuty target i rel dla linków
 • Linki i SEO

Tagi META

 • Język dokumentu i jego zmiana
 • Specjalne tagi meta dla portali społecznościowych
 • Tag BASE
 • Favikona

Biblioteki i Frameworki CSS

 • Normalize.css/reset Meyera*
 • Animate.css
 • Baseline by Stephane Curzi
 • Bootstrap
 • Foundation
 • Surface
 • Bulma

Nadawanie wyglądu elementom HTML

 • Budowanie interfejsu aplikacji z wykorzystaniem minimalnej ilości CSS
 • Tworzenie wyglądu aplikacji z wykorzystaniem wybranego frameworka CSS
 • Sposoby wczytywania stylów CSS

Praca z obrazami

 • src i data base64
 • figure, figcaption, picture
 • srcset

SVG

 • Szybkie wprowadzenie do grafiki wektorowej
 • Tworzenie ścieżek w programach graficznych, a bezpośrednio w kodzie
 • Łączenie SVG z HTML
 • Wprowadzanie zmian struktury w SVG po umieszczeniu go w HTML
 • Biblioteki do WYGODNEJ pracy z SVG
 • Biblioteki do rysowania wykresów za pomocą SVG
 • Maski przycinania tworzone za pomocą ścieżek

Formularze

 • Przyciski, pola edycyjne, checkbox, radiobutton
 • Pole typu number
 • Date picker, time select, color picker, camera
 • Natywna walidacja formularzy
 • Wyłączenie walidacji formularzy
 • Progress
 • Zastosowanie ukrytych pól formularzy
 • Stosowanie elementów formularzy jako elementów sterujących HTML
 • DETAILS i SUMMARY
 • Atrybut autofocus
 • Dopełnianie formularzy i wyłączenie dopełniania

Dodatkowe operacje na formularzach

 • Adres na który ma zostać wysłany formularz
 • Metoda wysyłania formularza
 • Znacznik fieldset
 • Fieldset + problemy flex CSS
 • Stosowanie elementów input/button/select poza formularzem
 • Łączenie LABEL i kontrolki formularza (zagnieżdżanie i atrybut for)
 • Grupowanie labelów i inputów
 • Przewaga BUTTON submit nad INPUT submit
 • Dobór odpowiednich kontrolek do typu danych
 • Kontrolka select - wielokrotny wybór, grupowanie, wybór domyślny
 • Datalist
 • Search
 • Reset formularza
 • Zewnętrzne linki w ramach formularza
 • Dzielenie długich formularzy na mniejsze

Formularze i media

 • Uruchamianie aparatu telefonu z poziomu formularza HTML
 • Wybór pliku
 • Wybór wielu plików
 • Ograniczenie do danego typu plików

Kontrola HTML za pomocą klawiatury

 • Tabindex
 • Używanie skrótów klawiaturowych

Renderowanie dokumentu HTML

 • Drzewo DOM
 • Etapy renderowania stron www
 • Rendering i malowanie
 • Kolejność wczytywania i działania zewnętrznych zasobów do przeglądarki

Podstawowe operacje na drzewie DOM z użyciem JS

 • Wybieranie elementów
 • Modyfikacja drzewa DOM
 • Nadawanie, zdejmowanie klas
 • Tworzenie elementów HTML w JS i wstrzykiwanie ich do drzewa DOM
 • Praca z elementami formularzy w JS

Multimedia

 • Audio
 • Video
 • Wiele źródeł - source

Zagadnienia zaawansowane

 • Własne znaczniki
 • Trzymanie danych w atrybutach data-*
 • Białe znaki
 • Znaki specjalne - encje
 • Poprawki w drzewie DOM wykonywane przez przeglądarkę
 • Tworzenie layoutu a reprezentacja danych
 • Shadow DOM

Znaczniki do specjalnych zastosowań

 • Adres
 • Indeksy górne/dolne
 • Wyświetlanie kodu źródłowego - PRE, CODE, VAR
 • Cytowanie - BLOCKQUOTE, CITE
 • Znaczniki czasu - TIME i atrybut datetime
 • Skróty, akronimy i ich rozwinięcia - ABBR
 • MATH - wzory i równania matematyczne
 • KBD
 • RUBY
 • MARK
 • Mikroformaty

Sposoby tworzenia HTML

 • Przez systemy szablonów
 • Przy pomocy edytorów wizualnych
 • Ręczne (bezpośrednio pisząc kod)
 • Przy pomocy back-endu
 • Przy pomocy JS
 • Po przeparsowaniu innego języka (np. Markdown)
 • Modyfikacja istniejących szablonów

Wstęp do generowania HTML po stronie serwerowej

 • Transformacja i przygotowanie danych do wyświetlenia
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Wstrzykiwanie zmiennych
 • Dzielenie projektu na subtemplate’y

Sposoby organizacji projektu

 • Separacja struktury, wyglądu i działania
 • Podział plików na mniejsze struktury
 • Korzystanie z zewnętrznych plików, CDN-ów

Warsztat programisty

 • Przydatne praktyki formatowania kodu
 • Stosowanie konwencji nazewniczych
 • Tworzenie samodokumentującego się kodu HTML
 • Narzędzia sprawdzające usability
 • Rzetelne i aktualne źródła wiedzy
 • Częste pułapki i ich rozwiązania
 • HTML i kontrola wersji GIT

Podobne szkolenia