Zaawansowany HTML

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: HTML/ADV

Powiadom
o kolejnych terminach

# html

Autor szkolenia:
Krzysztof Ścira

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie jest adresowane do osób uczących się tworzenia stron internetowych, posiadających już podstawową wiedzę w tym zakresie

WYMAGANIA

Znajomość podstaw HTML lub wybranego systemu CMS z edytorem HTML

ZALETY

W szkoleniu występuje rzadko spotykany poziom kompleksowości i szczegółowości w omówieniu języka HTML

Cele szkolenia

Dogłębne poznanie języka HTML i obowiązujących standardów

Wprowadzenie do użycia CSSa, JavaScriptu oraz do podstaw SEO

Program

 • możliwości zastosowania HTMLa
 • wersje i standaryzacja języka HTML
 • podstawowe znaczniki blokowe
 • podstawowe znaczniki tekstowe
 • atrybuty
 • readability
 • usability
 • accessibility
 • UX i DX
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych
 • czytelność witryny
 • atrybuty WAI-ARIA
 • semantyka bloków: ASIDE, MAIN, ARTICLE, SECTION, itd.
 • struktura nagłówków
 • odpowiednie przygotowanie treści
 • słowa / frazy kluczowe
 • dzielenie treści na bloki tekstu i śródtytuły
 • nagłówki
 • atrybuty alt i title dla obrazków
 • adresy względne i bezwzględne
 • atrybuty target i rel dla linków
 • linki i SEO
 • język dokumentu i jego zmiana
 • specjalne tagi meta dla portali społecznościowych
 • tag BASE
 • favikona
 • normalize.css / reset Meyera*
 • animate.css
 • baseline by Stephane Curzi
 • Bootstrap
 • Foundation
 • Surface
 • Bulma
 • budowanie interfejsu aplikacji z wykorzystaniem minimalnej ilości CSSa
 • tworzenie wyglądu aplikacji z wykorzystaniem wybranego frameworka CSS
 • sposoby wczytywania stylów CSS
 • src i data base64
 • figure, figcaption, picture
 • srcset
 • szybkie wprowadzenie do grafiki wektorowej
 • tworzenie ścieżek w programach graficznych, a bezpośrednio w kodzie
 • łączenie SVG z HTML
 • wprowadzanie zmian struktury w SVG po umieszczeniu go w HTML
 • biblioteki do WYGODNEJ pracy z SVG
 • biblioteki do rysowania wykresów za pomocą SVG
 • maski przycinania tworzone za pomocą ścieżek
 • przyciski, pola edycyjne, checkboxy, radiobuttony
 • pole typu number
 • date picker, time select, color picker, camera
 • natywna walidacja formularzy
 • wyłączenie walidacji formularzy
 • progress
 • zastosowanie ukrytych pól formularzy
 • stosowanie elementów formularzy jako elementów sterujących HTMLem
 • DETAILS i SUMMARY
 • atrybut autofocus
 • dopełnianie formularzy i wyłączenie dopełniania
 • adres na który ma zostać wysłany formularz
 • metoda wysyłania formularza
 • znacznik fieldset
 • fieldset + problemy flex CSS
 • stosowanie elementów input / button / select poza formularzem
 • łączenie LABEL i kontrolki formularza (zagnieżdżanie i atrybut for)
 • grupowanie labelek i inputów
 • przewaga BUTTON submit nad INPUT submit
 • dobór odpowiednich kontrolek do typu danych
 • kontrolka select - wielokrotny wybór, grupowanie, wybór domyślny
 • datalist
 • search
 • reset formularza
 • zewnętrzne linki w ramach formularza
 • dzielenie długich formularzy na mniejsze
 • uruchamianie aparatu telefonu z poziomu formularza HTML
 • wybór pliku
 • wybór wielu plików
 • ograniczenie do danego typu plików
 • tabindex
 • używanie skrótów klawiaturowych
 • drzewo DOM
 • etapy renderowania stron www
 • rendering i malowanie
 • kolejność wczytywania i działania zewnętrznych zasobów do przeglądarki
 • wybieranie elementów
 • modyfikacja drzewa DOM
 • nadawanie, zdejmowanie klas
 • tworzenie elementów HTML w JSie i wstrzykiwanie ich do drzewa DOM
 • praca z elementami formularzy w JSie
 • audio
 • video
 • wiele źródeł - source
 • własne znaczniki
 • trzymanie danych w atrybutach data-*
 • białe znaki
 • znaki specjalne - encje
 • poprawki w drzewie DOM wykonywane przez przeglądarkę
 • tworzenie layoutu a reprezentacja danych
 • shadow DOM
 • adres
 • indeksy górne / dolne
 • wyświetlanie kodu źródłowego - PRE, CODE, VAR
 • cytowanie - BLOCKQUOTE, CITE
 • znaczniki czasu - TIME i atrybut datetime
 • skróty, akronimy i ich rozwinięcia - ABBR
 • MATH - wzory i równania matematyczne
 • KBD
 • RUBY
 • MARK
 • mikroformaty
 • przez systemy templatkowe
 • przy pomocy edytorów wizualnych
 • ręczne (bezpośrednio pisząc kod)
 • przy pomocy back-endu
 • przy pomocy JSa
 • po przeparsowaniu innego języka (np. MarkDown)
 • modyfikacja istniejących szablonów
 • transformacja i przygotowanie danych do wyświetlenia
 • instrukcje warunkowe
 • pętle
 • wstrzykiwanie zmiennych
 • dzielenie projektu na subtemplatki
 • separacja struktury, wyglądu i działania
 • podział plików na mniejsze struktury
 • korzystanie z zewnętrznych plików, CDNów
 • przydatne praktyki formatowania kodu
 • stosowanie konwencji nazewniczych
 • tworzenie samodokumentującego się kodu HTML
 • narzędzia sprawdzające usability
 • rzetelne i aktualne źródła wiedzy
 • częste pułapki i ich rozwiązania
 • HTML i kontrola wersji GIT

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.